Reflexní vesty do auta

Aktuality
Reflexní vesty do auta

Reflexní vesty do auta

11.5.2016

V minulých dnech se v médiích objevila zpráva, že je nutné vyměnit v automobilech staré vesty za nové. Informace, které se zde objevily, se bohužel nezakládají na pravdě a mohou se týkat pouze vest, které nebyly řádně schváleny certifikovanou zkušebnou. Naše spolupracující firma TAKOS s.r.o. dodává vysoce viditelné ochranné pracovní oděvy, které jsou certifikované podle nové normy ČSN EN ISO 20471:2013 i podle staré normy ČSN EN 471. Veškeré ochranné oděvy jsou testovány akreditovanou zkušebnou (notifikovanou osobou v ES) a jsou opatřeny schvalovací značkou CE a číslem normy. Dle legislativních předpisů a informací autorizované zkušebny ITC Zlín, nejsou médii publikované požadavky na schvalování reflexních vest do automobilů, jako je nutnost recertifikace ze staré normy EN 471 na nové normy EN ISO 20471 a uvádění 4-místného kódu na ochranné vestě, pravdivé.
Uklidnění situace provedlo Ministerstvo dopravy a odmítlo tvrzení některých médií a sdělilo, že není nutné reflexní vesty patřící do povinné výbavy vyměnit.