Aktuality

Písemný souhlas rodičů

Písemný souhlas rodičů

V posledních dnech  se řeší, zda potřebuje dítě při cestě do zahraničí písemný souhlas rodičů, v případě, že cestuje bez jejich doprovodu. Pokud cestuje s dítětem pouze jeden z rodičů, doporučujeme mít souhlas druhého rodiče, který necestuje a to podle doporučení uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dle informací Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí - https://www.umpod.cz/unosy-deti/cestovani-s-ditetem-do-zahranici/ (odstavec - Souhlas druhého rodiče obvykle není třeba pro krátkodobý výjezd do ciziny, např. na dovolenou. Některé státy však mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak v případě, že dítě cestuje jen s jedním z rodičů nebo cestuje bez rodičů v doprovodu jiné osoby (např. v doprovodu prarodičů či jiných příbuzných). Udělený souhlas také může předcházet komplikacím v případě, že je při kontrole cizími orgány třeba osvědčit, že cestování s dítětem není únosem, ale skutečně jen cestou na dovolenou či za jiným krátkodobým účelem. Proto je z důvodu předcházení komplikacím vhodné mít s sebou souhlas druhého rodiče anebo obou rodičů, pokud dítě cestuje v doprovodu jiné osoby (vzor 3 naleznete  zde (27.6 kB, MS Word dokument)).

Pokud některý stát, takového potvrzení vyžaduje, je to uvedeno na webových stránkách MZV ČR- kapitola Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html, v rubrice věnované konkrétnímu státu. Pro ověření nebo doplnění této informace je potřeba kontaktovat velvyslanectví daného státu v České republice.

Není-li doklad druhým státem vyžadován, i tak doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou.

V písemném souhlasu se doporučuje jasně identifikovat dítě (jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), totéž platí i pro doprovázející osobu, destinaci a termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, by si měla nechat ověřit podpis pod tímto souhlasem u notáře nebo na obecním úřadě. U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.