Zájezdy KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ | Praha a Lovosice

Cestovní kancelář Redok
Rozšířené hledání
Krakov - město králů - Polsko

Krakov - město králů

Krakov - město králů
Doprava:
-
Letiště:
-
Odjezd:
-
Strava:
-
Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ
Anotace
Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva slavného Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).
Program zájezdu
1. den zájezdu:

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží.2. den zájezdu:

Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím1x snídani formou bufetuprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 400 Kč1x večeře 290 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 KčPovinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
Nástupní místa
19.05. – 20.05. odjezd A*, B*, L

28.09. – 29.09. odjezd A*, B*, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
A SOLNÝ DŮL WIELICZKA
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel***
Orientační ceny vstupného
Krakow: Wawel: reprezentační komnaty 25 PLN

Krakow: Wawel: královské komnaty 18 PLN

Krakow: Wawel: Zbrojnice a klenotnice 17 PLN

Krakow: Dračí jáma 3 PLN

Krakow: Katedrála Wawel Zdarma

Krakow. Wawel: krypta, klenotnice 10 PLN

Krakow: Wieliczka cca 55 PLN + cca 10 PLN polský průvodce

Krakow: Stará Synagoga 8 PLN
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 150 PLN

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné termíny nejsou aktuálně dostupné