Zájezdy KRÁLOVSKÝ KRAKOV A BAROKNÍ WROCLAW | Praha a Lovosice

Cestovní kancelář Redok
Rozšířené hledání
Královský Krakov a barokní Wroclaw - Polsko

Královský Krakov a barokní Wroclaw

Královský Krakov a barokní Wroclaw
Doprava:
autobus
Letiště:
-
Odjezd:
Brno, Česká Třebová, Hradec Králové více
Strava:
Snídaně
Anotace
Zájezd nás zavede za vánočním kouzlem adventního Krakova a do barokní Wroclawi ležící na mnoha ostrovech řeky Odry. Navštívíme středověká centra dvou historických měst s nádhernou výzdobou a památkami UNESCO, ochutnáme místní krajové speciality a čas bude i na nákupy typických vánočních dárků.
Program zájezdu
1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách. První zastávkou bude SWIDNICA, rodiště 3. manželky Karla IV. Anny Svídnické, dřevěný evangelický kostel Míru (UNESCO). Prohlídka města WROCLAW, které je často přezdívané „polské Benátky“. Krásné město ležící na 10 ostrovech propojených téměř 100 mostů, historické jádro (UNESCO), náměstí Rynek, pestrobarevné štítové domy, gotická radnice, Piwnica Šwidnicka, zde popíjel prý pivo i Chopin, Goethe či Chaplin aj. vánoční atmosféra, rozzářené město, krajové speciality, trhy a nádherná výzdoba. Odjezd na ubytování.

2. den zájezdu:
Adventní KRAKOV (UNESCO), prohlídka královského města. Procházka Starým městem - Královská cesta, návštěva Sukiennice, bývalá židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO) a turistický magnet - pahorek Wawel s impozantním Královským zámkem, místo korunovace polských králů. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou bufetuprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 400 Kč 1x večeře 290 Kč komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Nástupní místa
01.12. - 02.12. Odjezd A, L + Jaroměř, Trutnov

Přehled nástupních míst najdete ZDE.
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné termíny nejsou aktuálně dostupné