VELKÁ BRITÁNIE LONDÝN 2002

VELKÁ BRITÁNIE LONDÝN 2002

JEDINEČNÁ NABÍDKA

 

VB - LONDÝN -  POHLEDNICE LONDÝNA

CA EVATOUR ve spolupráci s CK Nemo pořádá zájezd pro školy

 

Termín: 26.4.-1.5.2002

 

CENA: 4.500,-Kč

 

 

1den: odjezd kolem poledne, noční přejezd přes SRN a Belgii. Přejezd přes kanál La Manche.

 

2.den: Začátek prohlídky Londýna - Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey a další zajímavosti metropole. V podvečer ubytování pro 6 osob luxusní karavany s vlastním vařením.

 

3.den: Snídaně ev. vlastní. WINDSOR - královský zámek, sídlo britských panovníků. Londýn - Tower, Tower Bridge, večeře eventuelně vlastní a nocleh.

 

4.den: Londýn -Trafalgar Square, Hyde Park, Muzeum voskových figur Madame Tussaud aj. Odjezd do ČR

 

5.den: Příjezd do Lovosic v odpoledních hodinách

 

Ceny vstupů: cca 40 GBP

 

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu KAROSOU LUX a přeplutí přes kanál, 2 x ubytování, služby průvodce, vstup do bazénu v objektu ubytování, program dle katalogu

 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění