Letecké společnosti - váhové limity - jak to chodí na letišti - celní předpisy - očkování

Letecká doprava - váhové limity - bezpečnostní předpisy - jak se chovat při odbavení

LETECKÉ SPOLEČNOSTI  - seznam, podmínky přepravy, váhové limity

Seznam leteckých společností v ČR, které zde smí létat.

Seznam aerolinií, které mají zakázaný letecký provoz v EU.

Letecká společnost Travel service - přepravní podmínky

Letecká společnost Travel service - charterové lety

Letecká společnost SmartWings - váhové limity 

 

Pro lety  provozovaných leteckou společností Travel Service / SmartWings od letní sezóny 2015 dochází ke změně standardu poskytovaného servisu na palubě letadel.

Změna se týká poskytování občerstvení cestujícím během letu. Během letu nepodává palubní personál žádné občerstvení. Cestující mají možnost zakoupit si studené nebo teplé nápoje, bagety / sendviče z nabídky palubního občerstvení - nabídka-viz obrázek. Rozsah servisu poskytovaného na jednotlivých letech je zcela v kompetenci letecké společnosti, cestovní  kanceláře na něj nemají žádný vliv.

 Od roku 2012 letecké společnosti (TRAVEL SERVICE, SMART WINGS) uznávají  nová pravidla na 1 uhrazenou letenku

Na 1 zaplacenou letenku 1 zavazadlo o hmotnosti 15kg do zavazadlového prostoru a 1 příruční zavazadlo do letadla o hmotnosti 5kg. Někdy se obě zavazadla váží dohromady tzn., že  váha obou zavazadel nesmí přesáhnout hmotnost 20kg.

TRAVEL SERVICE - POPLATEK ZA NADVÁHU - hotovostní úhrada na letišti:

Poplatek za každých započatých 8kg nadváhy je = 750 CZK (ev. 30 EUR při odletu z destinace).
Poplatek je účtován vždy jednosměrně (např. jen z ČR do Řecka)

 Má-li zavazadlo hmotnost  v rozmezí  0-15 kg. klient na letišti nic neplatí 
 Má-li zavazadlo hmotnost v rozmezí 15-23 kg….  klient bude na letišti platit 750 CZK nebo 30 EUR
 Má-li zavazadlo hmotnost v rozmezí 23-32 kg...  klient bude na letišti platit  2x750 CZK(1500 CZK) nebo 2x30 EUR(60    EUR)

 

JAK SE CHOVAT NA LETIŠTI A NUTNOST DODRŽOVÁNÍ URČITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL 

Před odletem do ciziny je povinen cestující mít platný cestovní pas. Cestuje-li do Shengenského prostoru, stačí mu platný občanský průkaz. Minimální platnost pasu či občanského průkazu je pro každou destinaci jiná(obvykle však 6měsíců po příjezdu z dovolené).

Cestující po příjezdu na  letiště musí dodržovat určitá pravidla, která platí pro leteckou dopravu. Na velkých letištích máme halu odbavovací a halu příletovou většinou zvlášť . Na malých letištích tomu bohužel tak není a vše probíhá v jedné hale.

Zkrácený popis, co Vás čeká na letišti, či jak musíte postupovat, když cestujete s cestovní kanceláří na dovolenou - zobrazeno ve fotogalerii (obrázcích) na konci této stránky:                                                                       V pokynech od cestovní kanceláře(CK) máte napsány čísla letů, datum odletu a příletu na vaši dovolenou-do cílové destinace a zpět. Přijedete na letiště a půjdete do odletové haly. Zde na monitorech si přečtete, ke které přepážce máte jít, protože jsou tam údaje, jako datum odletu,číslo letu a právě číslo odbavovací přepážky. Postavíte se do fronty u odbavovací přihlášky a připravíte si pas a zavazadlo, které bude v zavazadlovém prostoru letadla. Dostanete palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Chcete-li, tak již můžete jít do celní zóny, z níž už se nemůžete vrátit a to tak, že půjdete k pasové kontrole. Na této přepážce ukážete pas a palubní vstupenku. Po kontrole přecházíte do celního prostoru. Např. V Praze na Terminálu 2 - lety do států evrposké unie je to jinak. Tam ihned narazíte na bezpečnostní kontrolu a po ní už nesmíte mít v zavazadle na palubu žádné pití (kromě pití pro malé děti).  V Celním prostoru jsou směrovky, které vás informují v jaké části letiště se nachází jednotlivé gaty = brány = vstupy ("gejty") k letadlu. Na velkých letištích se pohybujete volně v celním prostoru a pak jdete k gatu odkud odlétá vaše letadlo. Zde stále můžete mít pití v příručním zavazadle. Před vstupem do gatu je umístěna bezpečnostní přepážka. Za tou již pití nesmíte mít. Projdete kontrolou a usadíte se v místnosti, odkud budete "tubusem" vstupovat do letadla. Až vás rozhlasem vyzvou, tak půjdete k přepážce (stolečku), kde ukážete palubní vstupenku a pas. Po kontrole půjdete "tunelem" do letadla, kde se usadíte podle palubní vstupenky na svá místa. Na některých letištích "tubusem" do letadla nejedete, ale vyhlásí-li rozhlasem, že letíte od přepážky = gatu např.4, tak se tam dostavíte. Opět ukážete pas, palubní vstupenku a půjdete na plochu letiště, vstoupíte do autobusu a odtud vás odvezou k vašemu letadlu. V cizině v některých destinacích (např.Tunisku) při odletu ze země při vstupu do letištní haly prochází vaše kufry, příruční zavazadlo, ale i vy kontrolou přes rengen a bezpečnostní rám.

Po příletu do vaší destinace na vás bude čekat delegát vaší cestovní kanceláře s tabulkou, kde je jméno CK. Řekne vám, do kterého autobusu si máte nastoupit a následně budete rozváženi do hotelů. V hotelech, penzionech má každá CK svou knihu či desku, kde jsou informace o destinaci, popis fakultativních výletů, kontakt na delegáta atd. Delegáti pak mají s klienty v hotelu v určitou dobu informační schůzku, kde jim řeknou informace o destinaci, informace o fakultativních výletech apod. V případě penzionů si delegáti dávají schůzku v určitou dobu např. v blízké restauraci.

1) cestující se dostaví se všemi zavazadly  k odbavení

V odbavovací hale jsou zavěšeny monitory, kde každý vidí u jaké přepážky se odbavují jednotlivé lety.
Číslo letu je vždy napsáno na letence (většinou elektronické) nebo např. na pokynech od cestovní kanceláře (CK).
V  případě, že cestující zná číslo letu, může se jít  odbavit cca 2hod. před odletem avšak nejpozději půl hodiny před odletem.
Nezná-li cestující číslo letu, jde k přepážce dané CK, kde dostane potřebné podklady na zájezd. Zástupce CK mu řekne, u jaké přepážky se odbavuje jeho let.

Odbavovací přepážka - přepážka, kde cestující odevzdá zavazadlo, které se po dopravníku odbaví  do zavazadlového prostoru klientova letadla. Cestující zde dále předává svůj pas či pas všech cestujících (např. rodina), kteří letí a mají nárok na odbavení zavazadla a letenku (cestuje-li  organizovaně s CK - letenku mít nemusí – je již zapsán v seznamu, který CK již předala dopravci). Po zvážení zavazadla mu pracovník u přepážky vrátí pas, předá palubní vstupenku a k tomu mu nalepí zavazadlový lístek tj. doklad o odbavení zavazadla. Cestující již do odbaveného zavazadla nemá přístup a dostane se k němu až na letišti v cílové destinaci.

Palubní vstupenka doklad, na kterém je udáno jméno pasažéra, let odkum -kam, číslo letu, letecká společnost, datum odletu a čas, třída, číslo sedadla (viz. obrázek)

Zavazadlový lístek doklad o odbavení zavazadla. Pozor, nevyhazovat. V případě poškozeného zavazadla na daný let musí tento doklad cestující předložit k reklamaci. Je na něm uvedeno číslo a datum letu, jméno klienta, povolená hmotnost zavazadla (viz. obrázek)

Letecká společnost uznává na 1 zaplacenou letenku 1 zavazadlo o hmotnosti 15-20kg (záleží na letecké společnosti, kolik kg povolí) a 1 příruční zavazadlo o hmotnosti 5kg, přičemž ženy mohou mít ještě kabelku.

V případě, že letí dva či více cestujících (rodina, partneři, skupina), lze jejich zavazadla slučovat  tzn., že váha zavazadel se sečte a zavazadla jsou odbavena na 1 cestujícího.

Pozor, víme o tom, že rodině nebylo v cizině odbaveno zavazadlo (velký kufr) vážící více jak 30kg z důvodů, že pracovník letiště nesmí nosit těžká břemena. A to byla povolena hmotnost na 1 osobu 20kg.
DOPORUČUJEME - ať má raději každý cestující své vlastní zavazadlo i když se jedná např. o rodinu s dětmi.

Dítě do 2 let (INFANT=INF) = nemá nárok na sedadlo v letadle a tím pádem i na bezplatnou přepravu zavazadla.

Za další kila navíc se vždy platí poplatek. Každá letecká společnost  si účtuje jiný poplatek za nadváhu.

Odbavení pro cestující, kteří mají nadrozměrné zavazadlo (např.surfovací prkno) musí splňovat následující parametry. Jeden rozměr může být větší než 150 cm, avšak  součet všech tří stran nesmí převyšovat 250 cm a především žádný z rozměrů nesmí být větší než 300 cm).
Přeprava nadrozměrného zavazadla vyžaduje předchozí souhlas dopravce  a to alespoň 3 dny před odletem. V případě, že klient cestuje s CK, tak to musí nahlásit při koupi zájezdu.

Bezplatně lze přepravovat:

- kočárek - je nutné zabalit do obalu či ochranné folie, protože pak dopravce nenese odpovědnost za jeho poškození. V případě, že cestující veze dítě v kočárku až k letadlu, je nutné mít skládací kočárek,který předá letušce a pak si jej opět vyzvedne u letušky při výstupu v cílové zemi

- dětskou postýlku, sedačku pro dítě

- invalidní vozík na suché nebo gelové baterie

- asistenčního  psa a to v případě, že doprovází nevidomou, hluchou, či jinak postiženou osobu.

 

2) cestující s příručním zavazadlem jde k pasové kontrole

U odbavovací haly je přepážka – PASOVÁ KONTROLA  - Cestují předloží celní kontrole pas a palubní vstupenku a ten zkontroluje totožnost cestujícího. V momentě, kdy cestující dostane zpět od celníka pas, přechází do tzv. celní zóny, odkud se již nemůže vrátit do odbavovací haly.

 3) cestující s příručním zavazadlem jde k bezpečnostní přepážce

U této přepážky dochází k nejnepříjemnější části klientova cestování.

- cestující všechny osobní věci (všechny kovové předměty – mobilní telefon, hodinky, pásek  na kalhoty, drobné mince, přenosný počítač(noteboouk,) atd., svršky uloží do boxu, příruční zavazadlo a to položí na pás a vše projede detekční kontrolou. Cestující projde bezpečnostním rámem a může být kontrolován ještě ručním detektorem kovů

Příruční zavazadlo: (viz. obrázek)

 Každý cestující může mít pouze 1 příruční zavazadlo.

• 1 kus příručního zavazadla na cestujícího, včetně kabelky a brašny/kufříku na laptop
• 1 nákupní taška se zbožím nakoupeným na letišti v obchodě s duty free
• maximální rozměry příručního zavazadla: 56 x 45 x 25 cm (součet těchto tří rozměrů může být max. 115 cm). 
Váha příručního zavazadla může být maximálně 5 kg .
• nechejte si prosím nadměrná či přebytečná příruční zavazadla odbavit u odbavovací přepážky 
– pokud bude nutné je umístit do zavazadlového prostoru letadla až po vašem příchodu k odletové bráně,
 bude poplatek podstatně vyšší
Jestliže tyto parametry nejsou splněny, budou zapsány a zpoplatněny příslušným poplatkem.

 Navíc si cestující může vzít na palubu následující předměty pro osobní užití např. :

dámská kabelka; kabát; šál nebo přikrývka; deštník nebo vycházková hůl; malý fotoaparát; kamera; dalekohled; malý přenosný počítač; četba na dobu letu;  jídlo pro dítě na dobu letu ; tekutiny; berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla); sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících.

 Povolená hmotnost a rozměry příručního zavazadla, jakož i počet zavazadel je opravdu důsledně kontrolován.  Příruční zavazadlo bude nutné předložit na odbavovací přepážce ke kontrole.

 Neoznačená příruční zavazadla (s výjimkou výše uvedených předmětů pro osobní užití a tašek z prodejen DUTY FREE, zakoupených v tranzitním prostoru) nebudou při nástupu do letadla akceptována a budou odbavena jako zapsaná s příslušným poplatkem.

 Nedovolené (zakázané) předměty:

Dle platných mezinárodních předpisů některé předměty si nelze vzít na palubu letadla (do příručního zavazadla) ani do zavazadlového prostoru, avšak některé předměty  se  NESMÍ PŘEPRAVOVAT VŮBEC. Jedná se např. o tyto předměty:

zbraně, střelivo, nože a všechny další bodné či sečné předměty. Výjimku tvoří sportovci např. závodní střelci – pro něž platí upravená velmi přísná pravidla

dětské hračky, které se podobají skutečným útočným zbraním (např. granát, pistole, samopal)

za zvláštních přepravních podmínek a to jako zboží na letecký nákladní list lze přepravit tzv. „Látky nebezpečné povahy (výbušnina, střelivo, hořlavina, žíravina, stlačený plyn, jed, toxický materiál, infekční materiál, okysličující látka, radioaktivní materiál, magnetický materiál a další nebezpečné zboží) „

 

 Bezcelní zóna

V celním prostoru se nachází restaurace, sociální zařízení, různé freeshopy , Duty freea, novinové stánky a  pro pasažéry důležité  monitory, kde cestující vidí, kdy a z jakého terminálu mu odlétá letadlo. Velká letiště mají několik terminálu a naopak malá letiště mají pouze 1 terminál. Pasažér jde k terminálu, kde může být opět kontrolován.Také i jeho příruční zavazadlo. Zde předloží osobní doklad a palubní vstupenku a čeká na pokyn, kdy může nastoupit do letadla.

Nákup v bezcelní zóně

V této zóně si může cestující nakoupit v tzv. freeshopu po předložení palubní vstupenky. Cestuje-li klient do států Evropské Unie (EU), tak zboží nakupuje s DPH. Letí-li mimo země EU, zboží nakupuje se slevou tj. bez DPH.

 

Nová bezpečnostní pravidla ohledně tekutin platících v zemích - Evropské unie,

Island, Norsko, Švýcarsko, Kanada a USA

Tyto pravidla platí od r.2006 upravují množství tekutin, které smí mít cestující v době, kdy prochází bezpečnostní kontrolou a bere si je na palubu letadla. Tato pravidla platí i v případě, že zde cestující pouze přestupuje na linku do jiné destinace než které jsou zde uvedeny.

Do letadla si smí vzít pasažér tekutiny v malém balení s maximálním objemem do 100 mililitrů. Daná tekutina musí být uložena v průhledném uzavíratelném plastovém sáčku. Tento sáček lze zakoupit na letišti v automatu  (většinou umístěným před vstupem k bezpečnostní kontrole). Cestující smí mít  tekutinu nutnou pro lékařskou potřebu ve zvláštním režimu (diabetik  – inzulin) či kojeneckou stravu. Cestující může být vyzván, aby ukázal např. doklad od lékaře, že danou látku bere (např. recept). V případě kojenecké výživy, že smí být  provedena ochutnávka.

 Co se považuje za tekutinu?

Nápoje - voda, polévka, sirup, směs podobného složení

Drogistické - parfém, deodorant, pleťové mléko, krém, olej, sprej, gel, pěnový přípravek (na holení,tužidlo), pasta (např. zubní), apod.

Všechny tyto tekutiny, které si pasažér bere na palubu letadla musí mít uzavřeny v průhledném igelitovém sáčku (koupí si na letišti). Doporučujeme, aby si cestující sáček s tekutinami otevřel až po poslední bezpečnostní kontrole a to i v případě, že přestupuje na námi zmíněných státech.

Další informace, jak má být tekutina zabalena do prostoru letadla apod. jsou v příloze v obrázcích.

V případě, že pasažér má tyto tekutiny v zavazadlovém prostotu letadla, tyto bezpečnostní pravidla pro něj neplatí.

DOPORUČENÍ  pro klienty, kteří cestují s nezletilými osobami a přitom nejsou jejich zákonnými zástupci. Před odjezdem si opatřete souhlasné prohlášení zákonného zástupce nezletilého v anglickém jazyce (vhodné je přiložit i fotokopii rodného listu nezletilého). Jedná se o preventivní opatření, které v mnoha případech zamezilo zbytečným komplikacím a usnadnilo cestování. 

 

VSTUPNÍ PODMÍNKY DO DANÉ DESTINACE - víza, celní a devizové předpisy

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV). U každého státu máme odkaz na MZV a potřebné informace o dané destinaci (základní informace, přírodní podmínky, místa stojící za návštěvu, obyvatelstvo a náboženství, počasí a podnebí, doporučení proč jet do dané destinace a  a řadu dalších zajímavých informací). 

Pro informace o vstupních podmínkách do vámi vybrané destinace (vyberte světadíl - danou destinaci - Cestování -Dokumenty)

Informace o očkování do ciziny.

V rámci schengenského prostoru jsou dána pravidla pro překračování hranic, která určuje speciální předpis – tzv. Schengenský hraniční kodex. Osoby i  zboží, které  překračující vnější hranice států, které jsou v Schengenu jsou kontrolovány. Ti co do schengenu patří, mají právo na volný pohyb mezi zeměmi a ostatní jsou občany tzv.3 zemí, kteří musí mít povolení vstoupit do schengenu a jsou podrobeni kontrole. Schengenský prostor je v současné době tvořen 26 státy: 22 členskými státy EU, Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Součástí Schengenu naopak nejsou Velká Británie a Irsko, které částečně justičně spolupracují s EU. Dále pak další 4 státy EU: Kypr, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. (staženo 11.2.2016)

CA EVA TOUR si dovoluje upozornit Vás na blížící se termín možnosti zápisu dětí do pasů rodičů, která skončí 30. června 2011. Od 1. července 2011 se ruší zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů, provádění změn a doplňování údajů o těchto občanech v cestovních dokladech rodičů (Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb.). Současně si Vás dovolujeme upozornit,  že cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude možné jen do 26. června 2012Od 27.června 2012 nebudou moci děti(od 0,1dne) vycestovat  bez vlastního cestovního pasu-Podrobnější informace naleznete na stránkách Min.vnitra .