Keňa vstupní formulář

Keňa vstupní formulář

VSTUPNÍ FORMULÁŘ – KENYA

* V tomto dotazníku se slovíčkem UK – The United Kingdom myslí i Kenya.
** Pokud máte na výběr jednu z možností, tak tu správnou prosím zakroužkujte

 SECTION 1 – ABOUT YOU 

 GIVEN NAME (Křestní jméno)

 1. FAMILY NAME (Rodné příjmení)

 2. OTHER NAMES (Příjmení)

 3. GENDER (Pohlaví)                                        - FEMALE (Žena)     - MALE (Muž)

 4. DATE OF BIRTH (Datum narození)

 5. PLACE OF BIRTH (Místo narození)

 6. COUNTRY OF BIRTH (Země narození)

 7. DO YOU HOLD ANY OTHER NATIONALITIES?
  (Jiná národnost)

 8. WHAT IS YOUR MARITAL STATUS?     - SINGLE (Svobodný/á) 
  (Váš rodinný stav?)                                       

- MARRIED (Ženatý, vdaná)
                                                                       
- DIVORCED (Rozvedený/á)

- WIDOWED (Ovdovělý/á)

- SEPARATED (Oddělený/á)

- UNMARRIED PARTNER (Druh/Družka)

- CIVIL PARTNER (Registrované partnerství)

- DISSOLVED (Rozpuštěné partnerství)


SECTION 2 – PASSPORT INFORMATION

10. CURRENT PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT NUMBER (Číslo pasu)

11. PLACE OF ISSUE (Místo vydání)

12. ISSUING AUTHORITY (Pas vydal)

13. DATE OF ISSUE
      (Datum vydání)

14. DATE OF EXPIRY (Platnost do)

15. IS THIS YOUR FIRST PASSPORT?           - YES             - NO
     (Je toto váš první pas?)

16. YOU STATED THAT YOU HAVE GOT A PREVIOUS PASSPORT.
      PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT NUMBER (IF KNOWN)
     (Pokud toto není váš 1.pas, napište sem číslo předešlého pasu – pokud ho znáte)

17. PLACE OF ISSUE (IF KNOWN) (Místo vydání – pokud víte)

18. WHERE IS THIS PASSPORT                     - LOST (Ztracený)               - STOLEN (Ukradený) 
      (Kde se pas nachází, co se s ním stalo?)                                                    
                                                                 - EXPIRED (Prošlý)              - WITH ME (U sebe)
SECTION 3 – YOUR CONTACT DETAILS

19. APT/FLOOR/SUITE/ROOM/STREET (Kontaktní adresa – ulice + číslo)

20. CITY/TOWN/VILLAGE/SUBURB/STATE/PROVINCE (WHERE APPLICABLE) (Město)

21. SELECT THE COUNTRY IN WHICH YOU LIVE (Země, ve které žijete)

22.  POSTAL CODE/ZIP CODE (Směrovací číslo)

23.  HOW LONG HAVE YOU LIVED AT THIS ADDRESS?
       (Od kdy žijete na uvedené adrese? Uveďte měsíc a rok MM/RRRR)

24. HOME (LANDLINE) TELEPHONE NUMBER (Telefon – pevná linka)

25. MOBILE TELEPHONE NUMBER (Telefon – mobil)

26. WILL THIS BE YOUR CONTACT DETAILS DURING THE APPLICATION PROCESS?          - YES                   - NO
      (Budete k dosažení na vašem uvedeném kontaktu během vyřízování víza?)

SECTION 4 – YOUR FAMILY

 27. DO YOU HAVE ANY CHILDREN?                         - YES                   - NO
    (Máte děti?)


28. HOW MANY CHILDREN DO YOU HAVE? (Kolik dětí máte?)

SECTION 4 – YOUR FAMILY (CHILD 1)

29. CHILD’S GIVEN NAME (Křestní jméno dítěte)

30. CHILD’S FAMILY NAME (Příjmení dítěte)

31. CHILD’S DATE OF BIRTH (Datum narození dítěte)

32. CHILD’S PLACE OF BIRTH (Místo narození dítěte)

33. RELATIONSHIP TO YOU            - DAUGHTER (Dcera)        - SON (Syn)          - OTHER (Jiný – uveďte jaký)
      (Příbuzenský vztah dítěte k vám)

34. CHILD’S NATIONALITY (Národnost dítěte)

35. PLEASE INDICATE WHETHER THEY ARE TRAVELLING WITH YOU       - YES, ON MY PASSPORT
      (Uveďte, zda cestují s vámi)                                                  (Ano, na můj pas)

                                                                                                 - YES, ON THEIR PASSPORT
                                                                                           (Ano, na svůj vlastní pas)

                                                                                               - NO (Ne)
36. CHILD’S ADDRESS DETAILS (Uveďte adresu dítěte)

SECTION 4 – YOUR FAMILY (CHILD 2)

37. CHILD’S GIVEN NAME (Křestní jméno dítěte)

38. CHILD’S FAMILY NAME (Příjmení dítěte)

39. CHILD’S DATE OF BIRTH (Datum narození dítěte)

40. CHILD’S PLACE OF BIRTH (Místo narození dítěte)

41. RELATIONSHIP TO YOU             - DAUGHTER (Dcera)             - SON (Syn)             - OTHER (Jiný – uveďte jaký)
      (Příbuzenský vztah dítěte k vám)

42. CHILD’S NATIONALITY (Národnost dítěte)

43. PLEASE INDICATE WHETHER THEY ARE TRAVELLING WITH YOU       - YES, ON MY PASSPORT
      (Uveďte, zda cestují s vámi)                                    (Ano, na můj pas)

                                                                                       - YES, ON THEIR PASSPORT
                                                                                       (Ano, na svůj vlastní pas)

                                                                                       - NO (Ne)
44. CHILD’S ADDRESS DETAILS (Uveďte adresu dítěte)

SECTION 4 – YOUR FAMILY

 45. WILL ANY OTHER CHILDREN BE TRAVELLING WITH YOU?                  - YES                    - NO

     (Bude s vámi cestovat i jiné dítě?)

46. HOW MANY OTHER CHILDREN WILL BE TRAVELLING WITH YOU?
     (Kolik jiných dětí bude s vámi cestovat? Uveďte počet)

SECTION 4 – YOUR FAMILY (OTHER CHILD 1)

 47. PLEASE PROVIDE FULL DETAILS FOR THE OTHER CHILDREN WHO ARE UNDER THE AGE OF 18   
      TRAVELLING WITH YOU.

     (Prosím uveďte úplné informace o dalším dítěti, které bude cestovat s vámi)

      CHILD’S GIVEN NAME (Křestní jméno dítěte)

48. CHILD’S FAMILY NAME (Příjmení dítěte)

49. CHILD’S DATE OF BIRTH (Datum narození dítěte)

50. CHILD’S PLACE OF BIRTH (Místo narození dítěte)

51. CHILD’S PASSPORT NUMBER (Číslo pasu dítěte)

52. CHILD’S ADDRESS DETAILS  (Uveďte adresu dítěte)

53. YOUR RELATIONSHIP TO THIS CHILD       - BROTHER (Bratr)               - SISTER (Sestra)              - MOTHER (Matka) 
     (Váš příbuzenský vztah k tomuto dítěti)                
                                                                 - FATHER (Otec)                  - OTHER  (Jiný)

 54. YOUR RELATIONSHIP TO THE PARENTS   - BROTHER (Bratr)              - SISTER (Sestra)               - MOTHER (Matka)
      (Váš příbuzenský vztah k rodičům)                       
                                                                                                      - FATHER (Otec)                  - OTHER  (Jiný)

SECTION 4 – YOUR FAMILY (FATHER)

 55. FATHER’S GIVEN NAME (Křestní jméno otce)

56. FATHER’S FAMILY NAME (Příjmení otce)

57. FATHER’S DATE OF BIRTH (Datum narození otce)

58. FATHER’S PLACE AND COUNTRY OF BIRTH (Místo a země narození otce)

59. FATHER’S NATIONALITY/NATIONALITIES (Národnost/i otce)


SECTION 4 – YOUR FAMILY (MOTHER)

60. MOTHER’S GIVEN NAME (Křestní jméno matky)

61. MOTHER’S FAMILY NAME (Příjmení matky)

62. MOTHER’S DATE OF BIRTH (Datum narození matky)

63. MOTHER’S PLACE AND COUNTRY OF BIRTH (Místo a země narození matky)

64. MOTHER’S NATIONALITY/NATIONALITIES (Národnost/i matky)

 SECTION 5 – IMMIGRATION HISTORY

65. HAVE YOU EVER TRAVELLED OUTSIDE YOUR COUNTRY OR        - YES          - NO
      RESIDENCE, IN THE LAST 10 YEARS?
     (Už jste někdy vycestoval/a do zahraničí za posledních 10 let?)

66. HAVE YOU EVER TRAVELLED TO THE UK, IN THE LAST                  - YES         - NO
      10 YEARS?
     (Vycestoval/a jste někdy do UK za posledních 10 let?)

 67. HAVE YOU EVER BEEN REFUSED A VISA FOR THE UK?                  - YES         - NO
      (Bylo vám někdy zamítnuto vízum do UK?)

68. HAVE YOU EVER BEEN REFUSED A VISA FOR ANY COUNTRY?      - YES         - NO
     (Bylo vám někdy  zamítnuto vízum do nějaké země?)

69. HAVE YOU BEEN GRANTED A UK VISA IN THE LAST 10 YEARS?       - YES        - NO
      (Bylo vám někdy uděleno vízum za posledních 10 let do UK?)

 70. HAVE YOU BEEN REFUSED ENTRY ON ARRIVAL TO THE UK             - YES         - NO
      IN THE LAST 10 YEARS?
      (Byl vám někdy zamítnut vstup do UK za posledních 10 let?)

 71. HAVE YOU EVER BEEN DEPORTED, REMOVED OR OTHERWISE       - YES        - NO
      REQUIRED TO LEAVE THE UK?

      (Byl/a jste někdy vykázán/a, vyloučen/a, nebo jinak požádán/a k opuštění UK?)

72. HAVE YOU EVER BEEN DEPORTED, REMOVED OR OTHERWISE       - YES        - NO
      REQUIRED TO LEAVE ANOTHER COUNTRY?
      (Byl/a jste někdy vykázán/a, vyloučen/a, nebo jinak požádán/a k opuštění jiné země?)

 73. HAVE YOU MADE AN APPLICATION TO THE HOME OFFICE TO REMAIN   - YES   - NO

      IN THE UK IN THE LAST 10 YEARS?
      (Žádal/a jste za posledních 10 let víza do britských kolonií?)

74. DO YOU HAVE A UK NATIONAL INSURANCE NUMBER?                         - YES         - NO
      (Máte britské pojištění?)

75. DO YOU HAVE ANY CRIMINAL CONVICTIONS IN ANY COUNTRY           - YES        - NO
      (INCLUDING TRAFFIC OFFENCES)?

      (Byl/a jste někdy trestně stíhán/a v jakékoliv zemi?)

76. HAVE YOU EVER BEEN CHARGED IN ANY COUNTRY WITH                - YES            - NO
      A CRIMINAL OFFENCE FOR WHICH YOU HAVE NOT YET BEEN
      TRIED IN THE COURT (INCLUDING TRAFFIC OFFENCES)?
      (Byl/a jste někdy obviněný/a v jakékoliv zemi za trestní přestupek za který jste ještě nebyl/a soudně stíhán/a?)

77. IN TIMES OF EITHER PEACE OR WAR HAVE YOU, EVER BEEN          - YES             - NO
      INVOLVED IN, OR SUSPECTED OF INVOLVEMENT IN, WAR
      CRIMES, CRIMES AGAINST HUMANITY OR GENOCIDE?
      (V době války, nebo míru, byl/a jste podezřelý/á ze zapojení se do trestných činů proti lidskosti nebo genociditě?)

78. HAVE YOU EVER BEEN INVOLVED IN, SUPPORTED, OR                     - YES              - NO
      ENCOURAGED TERRORIST ACTIVITIES IN ANY COUNTRY?
      HAVE YOU, EVER BEEN A MEMBER OF, OR GIVEN SUPPORT
      TO AN ORGANISATION THAT HAS BEEN CONCERNED IN TERRORISM?
      (Byl/a jste někdy spojován s podporováním, nebo povzbuzováním teroristických aktivit v jakékoliv zemi?
       Byl/a jste někdy členem organizace, která se týkala (měla něco do činění) s terorismem?

79. HAVE YOU EVER, BY ANY MEANS OR MEDIUM, EXPRESSED VIEWS    - YES           - NO
      THAT JUSTIFY OF GLORIFY TERRORIST VIOLENCE OR THAT MAY
      ENCOURAGE OTHERS TO TERRORIST ACTS OR OTHER SERIOUS
      CRIMINAL ACTS?
      (Měl/a jste někdy možnost se vyjádřit (prostřednictvím médií, či jiného prostředku) k teroristickému násilí, či jiným
       teroristickým aktivitám, nebo jiným skutečným trestným aktům?)

80. HAVE YOU ENGAGED IN ANY OTHER ACTIVITIES THAT MIGHT             - YES           - NO
      INDICATE THAT YOU MAY NOT BE CONSIDERED A PERSON
      OF GOOD CHARACTER?
      (Jste zapojen/a v jiných aktivitách, které by mohly naznačovat, že nejste člověk s dobrým charakterem?)

81. YOU STATED THAT YOU HAD TRAVELLED OUTSIDE YOUR COUNTRY. PLEASE GIVE THE APPROXIMATE DATE AND DURATION AND  PURPOSE OF YOUR STAY/S
(Pokud jste někdy vycestoval/a do zahraničí, prosím uveďte aspoň přibližný datum poslední cesty - od kdy do kdy, dobu trvání a účel cesty)

82. YOU STATED THAT YOU  HAD TRAVELLED TO THE UK.  PLEASE GIVE THE APPROXIMATE DATE AND DURATION AND PURPOSE OF YOUR STAY
(Pokud jste někdy vycestoval/a do UK, prosím uveďte aspoň přibližný datum poslední cesty - od kdy do kdy, dobu trvání a  účel cesty)

83. YOU STATED THAT YOU HAD BEEN GRANTED A UK VISA  IN THE LAST 10 YEARS.
 PLEASE GIVE THE DETAILS E.G. DATE, PURPOSE, DURATION, REFERENCE
 (Uveďte přibližný datum, kdy jste měl/a udělené vízum do UK za posledních 10 let, účel víza (cesty), dobu trvání, reference)

 SECTION 6 – STAY IN THE UK

84. HOW LONG DO YOU INTEND TO STAY IN THE UK? (Jak dlouho plánujete zůstat v UK?)

85. ON WHAT DATE DO YOU WANT TO TRAVEL? (Datum, kdy chcete vycestovat do UK?)

86. WHAT DATE WILL YOU LEAVE THE UK? (Datum, kdy chcete opustit UK?)

87. ARE YOU A NATIONAL OF THE COUNTRY IN WHICH          - YES                               - NO
      YOU ARE APPLYING FROM?
      (Jste stejné národnosti země, ve které žádáte o vízum?)

88. ARE YOU TRAVELLING WITH ANYONE?                              - YES                                - NO
      (Cestujete ještě s někým dalším?)

89. HOW MANY PEOPLE ARE TRAVELLING WITH YOU?                  3
      (Kolik lidí cestuje s vámi, uveďte počet)

SECTION 6 – TRAVELLING PERSON 1

 90. GIVEN NAME (Křestní jméno)

91. FAMILY NAME (Příjmení)

92. DATE OF BIRTH (Datum narození)

93. NATIONALITY (Národnost)

94. DOES THIS PERSON HAVE A VISA FOR THE UK?                     - YES                               - NO
      (Má tato osoba udělený vízum do UK?)

SECTION 6 – TRAVELLING PERSON 2

95. GIVEN NAME (Křestní jméno)

96. FAMILY NAME (Příjmení)

97. DATE OF BIRTH (Datum narození)

98. NATIONALITY (Národnost)

99. DOES THIS PERSON HAVE A VISA FOR THE UK?                      - YES                           - NO
      (Má tato osoba udělený vízum do UK?)

SECTION 6 – TRAVELLING PERSON 3

100. GIVEN NAME (Křestní jméno)

101. FAMILY NAME (Příjmení)

102. DATE OF BIRTH (Datum narození)

103. NATIONALITY (Národnost)

104. DOES THIS PERSON HAVE A VISA FOR THE UK?                      - YES                           - NO
       (Má tato osoba udělený vízum do UK?)

SECTION 6 – TOURIST – ABOUT YOUR STAY

105. WHAT WILL YOU DO IN THE UK? (Co plánujete dělat v UK?)

106. WHERE WILL YOU STAY IN THE UK?                          - HOTEL OR BED AND BREAKFAST (V hotelu nebo nocleh se snídaní?)     

    (Kde budete pobývat v UK?)                                           - WITH IMMEDIATE FAMILY (U nejbližší rodiny)

                                                                                      - WITH DISTANT FAMILY (U vzdáleného  příbuzenstva – rodiny)

                                                                                      - WITH FRIENDS (U přátel)

                                                                                      -  OTHER (Jiné)

107. GIVEN NAME (IF APPLICABLE)  (Křestní jméno)

108. FAMILY NAME OR HOTEL/B&B NAME (Příjmení rodiny, nebo název hotelu)

109. APT/FLOOR/SUITE/ROOM, STREET (Číslo podlaží, pokoje nebo název ulice)

110. CITY/TOWN/VILLAGE/SUBURB/STATE/PROVINCE (WHERE APPLICABLE) (Název města, vesnice, státu)

111. POSTAL CODE/ZIP CODE (Směrovací číslo)

112. LANDLINE TELEPHONE NUMBER (Telefon – pevná linka)

SECTION 6 – TOURIST – IMMEDIATE FAMILY

113. DO YOU HAVE ANY IMMEDIATE FAMILY IN THE UK?                        - YES                         - NO
        (Máte blízkou rodinu žijící v UK?)


SECTION 6 – CURRENT FINANCES AND EMPLOYMENT

114. ARE YOU UNEMPLOYED, EMPLOYED, OR SELF-EMPLOYED?          - EMPLOYED (Zaměstnán/a)
 (Jste nezaměstnaný/á, zaměstnaný/á, nebo samostatný/á podnikatel/ka?) 
                                                                                                                              - UNEMPLOYED (Nezaměstnán/a)

                                                                                                                              - SELF-EMPLOYED (Samost.podnikatel/ka)

115. YOU STATED THAT YOU ARE EMPLOYED/SELF EMPLOYED.
        WHAT IS YOUR PRESENT OCCUPATION?
       (Pokud jste uvedl/a, že jste zaměstnán/a nebo samost.podnikatel/ka, jaké je vaše povolání?)

116. WHAT IS THE NAME OF THE COMPANY YOU WORK FOR?
         (Uveďte název společnosti, ve které pracujete?)

117. WHEN DID YOU START THIS JOB?
        (Kdy jste začal/a pracovat v této společnosti/zaměstnání? Uveďte den, měsíc rok – DD/MM/RRRR)

118. PLEASE PROVIDE YOUR WORK ADDRESS DETAILS.
        (Prosím uveďte adresu vaší společnosti/zaměstnání)

119. WHAT ARE YOUR EMPLOYER’S TELEPHONE NUMBERS?
         LANDLINE TELEPHONE NUMBER.
        (Uveďte telefon do zaměstnání – pevnou linku)

120. MOBILE TELEPHONE NUMBER.
         (Mobilní telefon.)

121. WHAT IS YOUR EMPLOYER’S E-MAIL ADDRESS?
        (Uveďte e-mailovou adresu)

122. DO YOU HAVE ANY OTHER SOURCE OF INCOME FROM A             - YES                     - NO
        SECOND JOB OR OCCUPATION?
       (Máte jakýkoliv jiný zdroj příjmu z druhé práce, nebo zaměstnání?)

123. YOUR TOTAL MONTHLY INCOME FROM ALL SOURCES OF
        WORK OR EMPLOYMENT AFTER TAX
        (Váš čistý měsíční příjem ze všech příjmů za měsíc (po zdanění))


SECTION 6 – CURRENT EMPLOYMENT AND FINANCES

124. DO YOU RECEIVE INCOME FROM ANY OTHER SOURCES,               - YES                    - NO
        INCLUDING FRIENDS OR FAMILY?
        (Máte příjmy i z jiných zdrojů, včetně přátel a rodiny)

125. DO YOU HAVE SAVINGS, PROPERTIES OR OTHER INCOME,            - YES                     - NO
        FOR EXAMPLE, FROM STOCKS AND SHARES?

       (Máte úspory, nemovitosti nebo jiné příjmy, např.: z akcie, nebo majetkový podíl)

126. HOW MUCH OF YOUR MONTHLY INCOME IS USED TO
        SUPPORT YOUR FAMILY MEMBER’S
       (Kolik peněz z vašeho měsíčního příjmu použijete na zaopatření rodiny?)

 127. HOW MUCH DO YOU SPEND EACH MONTH ON LIVING COSTS?
        (Kolik peněz z vašeho měsíčního příjmu utratíte za vaše životní náklady)

 

 SECTION 7 – ADDITIONAL INFORMATION

 128. IS THERE ANY OTHER INFORMATION YOU WISH TO BE                      - YES                - NO
        CONSIDERED AS PART OF YOUR APPLICATION?

 (Máte k této žádosti jakoukoliv další informaci, kterou byste si přál/a uvést do dodatku této žádosti?)

 DATA PROTECTION STATEMENT

I UNDERSTAND THAT ALL INFORMATION PROVIDED BY ME WILL BE PROCESSED BY UK BORDER AGENCY IN ACCORDANCE WITH THE DATA PROTECTION ACT 1998 AND FOR THE PURPOSES OF PROCESSING MY VISA APPLICATION. I AM AWARE THAT UK BORDER AGENCY IS JOINTLY CONTROLLED BY THE FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE AND THE HOME OFFICE, WHO ARE ALSO THE JOINT DATA CONTROLLERS IN RELATION TO THE INFORMATION PROVIDED BY ME IN THIS APPLICATION FORM.

I AM AWARE THAT ALL INFORMATION PROVIDED BY ME WILL BE TREATED IN CONFIDENCE BUT IT MAY BE DISCLOSED TO OTHER GOVERNMENT DEPARTMENTS, AGENCIES, LOCAL AUTHORITIES, FOREIGN GOVERNMENTS AND OTHER BODIES TO ENABLE THEM TO PERFORM THEIR FUNCTIONS, FOR IMMIGRATION PURPOSES, OR IN ACCORDANCE WITH THE DATA PROTECTION ACT 1998. I ALSO UNDERSTAND THAT THE INFORMATION PROVIDED BY ME MAY ALSO BE USED FOR STAFF TRAINING PURPOSES.

 DECLARATION

 YOU MUST NOW READ THE DECLARATION BELOW AND SIGN IT. THIS MUST BE SIGNED BY THE APPLICANT PERSONALLY AND NOT BY A REPRESENTATIVE OR OTHER PERSON ACTING ON HIS/HER BEHALF. AN APPLICATION FOR A PERSON UNDER THE AGE OF 18 MAY BE COMPLETED BY THE PARENT OR LEGAL GUARDIAN.

 I HEREBY APPLY FOR AN ENTRY CLEARANCE FOR THE UNITED KINGDOM FOR MYSELF AND ANY DEPENDANTS LISTED IN THIS FORM. THE INFORMATION I HAVE GIVEN IS COMPLETE AND IS TRUE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE. I ALSO DECLARE THAT THE PHOTOGRAPH SUBMITTED WITH THIS FORM IS/ARE A TRUE LIKENESS OF MYSELF AND ANY DEPENDANTS INCLUDED IN THE APPLICATION. I CONFIRM THAT IF, BEFORE THIS APPLICATION IS DECIDED, THERE IS A MATERIAL CHANGE IN MY CIRCUMSTANCES OR NEW INFORMATION RELEVANT TO THIS APPLICATION BECOMES AVAILABLE, I WILL INFORM THE UNITED KINGDOM DIPLOMATIC POST AT WHICH I HAVE APPLIED.

I AM AWARE THAT IT IS AN OFFENCE UNDER THE IMMIGRATION ACT 1971, AS AMENDED BY THE IMMIGRATION AND ASYLUM ACT 2002, TO MAKE TO A PERSON ACTING IN EXECUTION OF THE ACT, A STATEMENT OR REPRESENTATION WHICH THE MAKER KNOWS TO BE FALSE OR DOES NOT BELIEVE TO BE TRUE AND TO OBTAIN OR SEEK TO OBTAIN LEAVE TO ENTER IN THE UNITED KINGDOM BY MEANS WHICH INCLUDE DECEPTION.

 I DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN IN THIS FORM IS CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF AND I ALSO CONSENT TO THE PROCESSING PROVIDED BY ME BY UK BORDER AGENCY.

 I ALSO AUTHORISE THE TAKING OF BIOMETRIC DATA FROM ME IN THE FORM OF A PHOTOGRAPH AND FINGER SCANS, WHICH MAY BE REQUIRED FOR THIS APPLICATION TO BE VALID. IF THEY ARE REQUIRED AND I REFUSE TO GIVE THIS DATA THE APPLICATION WILL BE CONSIDERED INVALID AND THE APPLICATION WILL NOT BE CONSIDERED FURTHER. (SEE STATUTORY INSTRUMENT 2006 NO 1743 – THE IMMIGRATION (PROVISION OF PHYSICAL DATA) REGULATIONS 2006 SECTION 6 (1)).

 I DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN ON THIS FORM IS CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.

 APPLICANTS SIGNATURE:_________________________________________

 DATE SIGNED:_____________________________________________

 

 OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 SOUHLASÍM, ŽE VŠECHNY INFORMACE POSKYTNUTÉ MNOU BUDOU ZPRACOVÁNY UK BORDER AGENCY V SOULADU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ DAT 1998 ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ MÉHO VÍZA. JSEM SI VĚDOM/A, ŽE UK BORDER AGENCY JE SPOLEČNĚ ŘÍZENÝ/KONTROLOVANÝ ZAHRANIČNÍM A STÁTNÍM ODDĚLENÍM A MINISTERSTVEM VNITRA, KTĚŘÍ JSOU ZODPOVĚDNI ZA KONTROLU VŠECH DAT, KTERÉ JSEM PŘEDLOŽIL/A.

 JSEM SI VĚDOM/A, ŽE SE VŠEMI INFORMACEMI POSKYTNUTÉ MNOU BUDE ZACHÁZENO DŮVĚRNĚ, ALE MOHOU BÝT POSKYTNUTY RESORTU, VLÁDĚ, MÍSTNÍ RADĚ, MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A JINÝM ORGÁNŮM DÁVAJÍCÍ MOŽNOST JIM VYKONÁVAT SVOJÍ PRÁCI ZA ÚČELEM PROVĚŘENÍ PŘISTĚHOVALCŮ, NEBO SOUHLASU V SOULADU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ DAT 1998.                 

 OZNÁMENÍ

 PROSÍM PROČTĚTE SI CELÉ OZNÁMENÍ A PODEPIŠTE. TENTO FORMULÁŘ MUSÍ BÝT PODEPSÁN OSOBOU, KTERÁ ŽÁDÁ O VÍZUM, NIKOLIV ZÁSTUPCEM NEBO JINOU OSOBOU JEDNAJÍCÍ ZA VÁS. OSOBĚ MLADŠÍ 18TI LET MŮŽE TUTO ŽÁDOST PODEPSAT JEDEN Z RODIČŮ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

 JÁ TÍMTO ŽÁDÁM O VSTUP DO UK PRO SEBE A JAKÉKOLIV PŘÍSLUŠNÍKY UVEDENÉ V TOMTO FORMULÁŘI. INFORMACE, KTERÉ JSEM UVEDL/A JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ PODLE MÉHO NEJLEPŠÍHO VĚDOMÍ. TAKÉ PROHLAŠUJI, ŽE PŘÍLOŽENÉ FOTOGRAFIE V TOMTO FORMULÁŘI JSOU PRAVDIVÉ DLE MÉ SKUTEČNÉ PODOBY A JAKÝCHKOLIV PŘÍSLUŠNÍKŮ UVEDENÝCH V TOMTO FORMULÁŘI. POTVRZUJÍ, POKUD SE VYSKYTNOU ZMĚNY V MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH NEBO SE VYSKYTNOU NOVÉ VÝZNAMNÉ INFORMACE, KTERÉ SE STANOU PLATNÝMI PŘEDTÍM, NEŽ BUDE ŽÁDOST SCHVÁLENA, BUDU O TĚCHTO NOVÝCH ZMĚNÁCH INFORMOVAT THE UNITED KINGDOM DIPLOMATIC POST.

 JSEM SI VĚDOMA PŘESTUPKU UVEDENÉHO V DOKUMENTU O PŘISTĚHOVALECTVÍ 1971, UPRAVENÝ IMIGRAČNÍM A AZYLOVÝM DOKUMENTEM 2002, POJEDNÁVAJÍCÍ O VYUŽÍTÍ OSOBY K UDĚLENÍ VÍZA, ZFALŠOVÁNÍ DOKUMENTU.  JAKÁKOLIV LEŽ MŮŽE ZAPŘÍČINIT NEUDĚLENÍ VÍZA.

 POTVRZUJI, ŽE INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO FORMULÁŘI JSOU PRAVDIVÉ DLE MÉHO NEJLEPŠÍHO VĚDOMÍ A SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM DAT UK BORDER AGENCY.

 

 PODPIS ŽADATELE: _________________________________________

 

 DATUM PODPISU: ______________________________________