Mexiko

Mexiko

Vážení klienti,

 s platností od 9.listopadu 2012 vcházejí v platnost upravené migrační zákony a předpisy při vstupu na území Mexika.

 Děti a nezletilí do 17-ti let věku včetně, kteří jsou mexické národnosti či cizinci a cestují do Mexika či z Mexika do zahraničí sami nebo s osobou jinou, jež není jejich matka, otec nebo osoba, která  vykonává opatrovnictví nad nimi. Všichni musí předložit při pasové kontrole, kromě platných cestovních a imigračních dokumentů též notářsky ověřený dokument, kde rodiče nebo opatrovníci vyjadřují souhlas s tím, že nezletilé dítě smí cestovat bez jejich doprovodu. Je-li dokument vydán v cizí zemi, musí být přeložen do španělštiny a dále musí být legalizován nebo nést apostilu.

 Kdykoliv bude třeba, jsme vám k dispozici - AEROMÉXICO TEAM