Itálie - Neapol - Sicílie - Monreale - Palermo - Agrigento - Syrakusy - Etna - Taorminy - Liparské ostrovy - Tindaris - Cefalú - Řím

Itálie - Neapol - Sicílie -Liparské ostrovy - Řím

Poznávací zájezd z ČR do Itálie začíná v Neapoli a z ní trajektem na Sicílii do Palerma. Během 6 dní poznávání pamětihodností a zajímavých měst a míst na Sicílii a pak zpět trajektem na pevninu do Neapole. Poslední den je jednodenní návštěva Říma.

Itálie- Neapolský záliv a prohlídka Neapole. V podvečer nalodění na trajekt : Neapol – Palermo (ostrov Sicílie)

Sicílie - Monreale –návštěva kláštera a katedrály

Sicilie -Palermo – je hlavním městem Sicílie. Je to sice rušné město, ale najdeme zde řadu  malebných zákoutí, tržiště, paláce, kostely, katedrálu, ale i zříceninu antického chrámu - Segesta   

Sicílie - Agrigento – je zde řada významných památek z řecké kolonizace. Lze jít na prohlídku Piazza Armerina ve vnitrozemí Sicílie, což je známá archeologická památka s překrásnými mozaikami.

Sicílie -Syrakusy – staré a významné město s řadou památek, které připomínají jeho dřívější pozici na Sicílii

Sicílie- Výlet na ještě činnou sopku Etnu -výjezd k bývalé dolní stanici lanovky. Krátery a lávové útvary ve vás vyvolávají pocit „měsíční“ krajiny. Soutěska Alcantra.

Sicilie-Taormina – terasovité městečko čnící nad mořem s úžasnými pohledy na Etnu.

Sicílie - Fakultativní výlet na Liparské ostrovy –ostrov Vulcano –je známý svou aktivní sopkou Vulcano a sirnými prameny.

Sicílie - Tindaris - poutní místo s antickými vykopávkami položené vysoko nad mořem.

Sicílie - Cefalú –historické městečko s normanským dómem

Itálie-Řím – prohlídka italské metropole.