Islám-Ramadán

Islám-Ramadán

ISLÁM:


FÁTIMY RUKA = podle arabské víry, tato ochranná ruka chrání jejího majitelem před zlem. Většinou je znázorněna se třemi nataženými prsty a dvěma palci vpravo i vlevo ve stejné výšce a velikosti. Ve středu dlaně bývá znázorněno oko, ryby, koňské podkovy nebo je tam vepsaná modlitba.


Islám=toto slovo v arabštině znamená “podrobení se“ nebo-li odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Islám je náboženství založené na učení proroka Mohameda, kterému Bůh zjevil Korán. Korán je svatá kniha islámu psaná v podobě veršů, které se původně předříkávali věřícím a až poté byla kniha sepsána. Korán je pro muslimy něco, jako bible pro křesťany, avšak nelze učení v těchto knihách srovnávat. Korán a Mohamedovy činy a slova (Sunna) se považují za základní pilíře islámu. Proto by měl každý muslim těchto 5 pravidel dodržovat.


Jaká pravidla by měl správný muslim dodržovat?


1) Vyznávat jediného boha, kterým je Aláh a prorokem je Mohamed.
Narodí-li se manželům děti, tak se automaticky po otci stávají muslimy tj. i v případě, že si muslim vezme křesťanku, tak automaticky děti jsou muslimové. Jestliže si muslimka vezme křesťana musí muž konvertovat na muslima.


2)Modlit se 5x denně.
V dnešní době se uznává i 1x/denně, ale vždy se musí modlit a mít něco pod sebou např. kobereček, ale i mikinu. Nesmí se modlit na „holé“zemi, ale musí být „čistý“.


3)Zakát= daň, kterou by měl muslim ve výši 3,5% z čistého ročního zisku rozdat sociálně slabým.
Tato daň se neodvádí ani státu, ani se nedává do kasiček v mešitě, ale přímo se najde rodina, která pomoc potřebuje. Nejdříve se začíná v nejbližším okolí rodiny a není-li to třeba, tak někomu ve svém okolí –sousedi, známí, známí známých, ale vždy je to někdo určitý.


4) Alespoň jednou za život se podívat do Mekky, má-li na to finanční prostředky a je-li zdráv.
Mekka je svaté město islámu, protože se zde narodil Mohamed , prorok islámu. Leží v Saudské Arábii a každý rok se zde v islámském měsíci koná pouť (hadždže), kdy věřící navštěvují svaté město. V tuto dobu nevěřící mají vstup do města zakázán. Každý, kdo se této pouti zúčastnil se nazývá „haža“ nebo „hež“. Paradoxem je, že do Mekky se vydávají většinou ti chudší.


5) Dodržovat Ramadán.


Co je to vlastně Ramadán? Ramadán je 9-tý měsíc kalendáře islámského,který je oproti našemu kalendáři o 11 dní kratší. Islámský měsíc je dlouhý 29,30,31 dní a proto je kratší než kalendář křesťanský. Ramadán je postní měsíc a každý rok je tedy ramadán v jiném termínu. V roce 2014 připadá na konec června a končí 27.července.

Jak by se měl správný muslim chovat během ramadánu?

Tento měsíc je vlastně věnován Bohu a proto se postí, no zbývající měsíce patří člověku a to už se postit nemusí a mohou si užívat života a „radovánek“. Ramadán začíná od východu do západu slunce a v tuto dobu se nesmí pít (alkohol, ale ani vodu), jíst, mít sex, kouřit. To znamená, že první jídlo může mít po západu slunce a poslední před východem slunce. Mezi tím může mít sex, kouřit, jíst vše kromě vepřového masa a pít vše mimo alkoholu. Večeře během ramadánu-musí být toho hodně na stole. Po 1 večeři se všichni (ženy i muži) koukají na ramadánskou telenovelu a pak po 2 večeři jdou do kavárny.

Během Ramadánu se člověk učí své tělo kontrolovat. Dále by měl během této doby více se modlit a měl by přečíst celý Korán.
Ramadán je „sociální měsíc“, kdy si lidé navzájem pomáhají, druží a urovnávají si případné spory. Chudým se dává almužna „ tím si přilepšuje a má další plus v dalším posmrtném životě“. Není nic neobvyklého, že před obchodem vidíte položenou tašku s nákupem, kterou tu někdo nechal pro žebráky.


Kdo Ramadán nemusí dodržovat?

Jsou to starci, ženy mající menstruaci, těhotné ženy, kojící matky, ženy po porodu, nemocní pacienti, pacienti mající cukrovku a děti cca do 12 až 14-ti let (dle fyzických dispozic). Děti jsou průběžně připravováni formou hry na to, že jednou budou držet Ramadán. Tato příprava spočívá ve formě hry, kdy např. „ Až si napíšeš úkol, tak se budeš moci najíst nebo ti dáme napít“.


První den po Ramadánu je malý svátek (id al-fitr)- ráno jdou do mešity, kde se zdraví a gratulují si, že „přežili“ Ramadán.  Ženy  jsou doma pečou, vaří a pak se navštěvují.  V tuto dobu také jedí své první jídlo, což jsou datle (mají hodně cukru a protejnů) a pijí vodu či mléko. Po večerní modlitbě, se již hoduje a začíná „Seker Bayram“


Svátek sladkosti (Seker Bayram)  je 3 denní svátek, který oslavuje dokončení Ramadánu. V tuto dobu se jí hodně sladkého pečiva, sladkých jídel a pije se sladký čaj.  Začíná při západu slunce v den, kdy Ramadán končí  a  trvá až do západu slunce 3 dne. Končí-li Ramadán v pátek, tak svátek začíná v pátek západem slunce a trvá do úterý, kdy slunce zapadá. První a poslední den tohoto svátku je mnohem hustější provoz, kdy se lidé vrací z návštěv.


Velký svátek= Svátek obětování (Kurban Bayram) - nastává 2měsíce a 10 dní po Ramadánu (svátek, který připomíná u nás Vánoce) a trvá 4 dny.  Obětního berana či ovečku, před smrtí hýčkají, aby si užila života a pak jej podříznou a grilují. Bohatí nechávají v tuto dobu ovce, kozu či berana zabít, kdy půlku nechají doma a půlku darují chudým.

Jak se chovat během Ramadánu?

Pro návštěvníky arabských zemí má tato doba svá plus i mínus. Výhodou je, že hotely nejsou tolik obsazené, protože v tento čas místní klientela do hotelů nejezdí a někteří klienti z Evropy se tomuto měsíci také snaží vyhnout. Nevýhod je však více. Oficiální ramadánská pracovní doba je cca do 15hod. kromě hotelů. Nedoporučujeme jezdit v tuto dobu klientům, kteří mají v hotelu zaplacenou pouze polopenzi. Některé obchody a restaurace mají upravenou pracovní dobu-kratší. . To se týká i fakultativních výletů, protože jedete-li mimo hotel a budete si chtít někde něco koupit, tak se vám může stát, že bude zavřeno. Proto doporučujeme pořádně se nasnídat, vzít si dostatek pití a udělat si svačinu na cestu. Bylo by dobré vyvarovat se tomu, co muslimové mají zakázáno během Ramadánu tj. snažit se být slušní a tolerantní (oni nejedí, vy ano, takže jsou unavenější než vy a tím pádem mohou být podrážděnější), snažit se pít, jíst a kouřit jen např. v hotelu a ne na ulici, aby to ty, co drží půst zbytečně nepokoušelo. Vyhnout se intimnostem na veřejnosti, což se spíše týká mladých párů a ženy by se měli snažit chodit méně odhalené na veřejném prostranství.
Toto jsou pouze doporučení, která by bylo vhodné dodržovat, ale nikdo vás k nim nenutí. Vše záleží jen na vaši toleranci.
V hotelu by tento měsíc neměl mít vliv na běh hotelu, ale je jasné, že někteří zaměstnanci, mohou být nervóznější než jindy nebo se budou snažit jít opravdu o půlnoci domů, aby stihli dobu přerušení půstu než zas vyjde slunce.

Např. v Tunisku Ramadán drží 70-80% obyvatel.