Přepravní podmínky pro dopravu autokarem

Autokarem do Chorvatska - přepravní podmínky

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO KYVADLOVOU AUTOKAROVOU DOPRAVU

Platné podmínky přepravy jsou uvedeny v přepravním řádu, který má k dispozici i řidič. Každý účastník má v autobuse předem přidělené místo dle zasedacího pořádku, se kterým bude seznámen při vstupu do autobusu. Trasa i zasedací pořádek může být změněn při zpáteční cestě podle potřeb. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát pokynů řidiče nebo technického průvodce. Dopravce Autokarem.cz s.r.o. si vyhrazuje právo vyloučit z autobusové dopravy podnapilé osoby či osoby chovající se vulgárně vůči ostatním klientům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu jízdného. Do zavazadlového prostoru bude každému klientovi uloženo zavazadlo o hmotnosti do 20 kg. V případě, že bude zavazadlo těžší než 20 kg, uhradí klient na místě příplatek 500 Kč.

V den odjezdu z destinace v sobotu do 10:00 hod. se snažíme informovat o čase a místu formou sms na Vámi uvedené mobilní číslo. Pokud nebude klientům doručena sms, můžete využít naší dispečerskou linku: +420777340902, kde vám rádi pomůžeme.

DALŠÍ INFORMACE:

Zavazadla do 20kg na osobu v zavazadlovém prostoru a jedno příruční zavazadlo přepravujeme zdarma. V případě, že bude zavazadlo těžší než 20 kg, uhradí klient na místě příplatek 500 Kč. Každé dítě musí mít vlastní místo k sezení.
Každý účastník má v autobuse předem přidělené místo podle zasedacího pořádku, se kterým bude seznámen při vstupu do autobusu. Trasa i zasedací pořádek může být změněn při zpáteční cestě podle potřeb dopravce.

Svozové trasy - Přestupní místa jsou v Praze, Brně i Českých Budějovicích a jsou pro tyto svozové trasy "Zlínská trasa, Ostravská trasa, Šumperská trasa, Hradecká trasa, Žďárská trasa, Plzeňská trasa, Pražská trasa". Ve svozových dopravních prostředcích není přesně určen zasedací pořádek. Po přestupu v ČR do hlavního autobusu je již zaveden zasedací pořádek. Při nižším počtu účastníků než 8 osob má dopravce právo na změnu nástupního místa na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného) nebo změnu způsobu svozu jiným dopravním prostředkem. Ceny svozů vč.Prahy s časy odjezdů z různých pobytových míst jsou zdarma a některé za příplatek.

Autobusová linka do Chorvatska a Itálie se provozuje moderními zájezdovými autobusy, které jsou vybaveny klimatizací, televizí, DVD i WC. V průběhu celé cesty si lze zakoupit občerstvení.