Adventní zájezd do Londýna autobusem

Adventní zájezd do Velké Británie do Londýna

VELKÁ BRITÁNIE - ADVENTNÍ LONDÝN – 5 denní autobusový adventní zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách (kolem 19hod. z Prahy)

2.den: ráno příjezd do Calais, přejezd Eurotunelem do Folkestone. Odpoledne příjezd do Londýna. Okružní jízda městem se zastávkami  - Tower Bridge, Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, Picadilly Circus. Večer ubytování v hotelu.

3.den: dopoledne prohlídka Natural History Museum, Science Museum, Victoria and Albert Museum - dle výběru. Odpoledne návštěva adventních tržišť v Hyde parku a na nábřeží Temže. Večerní adventní Londýn s vánočním stromem na Trafalgar Square nebo projížďka na London Eye s „leteckým pohledem“ na adventně nazdobený Londýn. Večer návrat do hotelu.

4.den: dopoledne British Museum, National Gallery, Tate Gallery, Tate Modern - bezplatná prohlídka dle výběru. Odpoledne individuální volno k vánočním nákupům na nákupních třídách Oxford Street a Regent Street. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna a noční přejezd Eurotunelem do Francie.

5.den: návrat do ČR kolem 14.00 hod.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 2 noci se snídaní v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 2x Eurotunel, služby průvodce, komplex, poj. viz str. 98.

Doporučená částka na vstupy: 30,- GBP