Obrázky z adventního zájezdu do polské Wroclawi

Jednodenní adventní zájezd do Wroclawi

Adventní Vratislav - program jednodenního adventního zájezdu do Wroclawi

V ranních hodinách odjezd z ČR do Wroclawi, přezdívaného „město sta mostů“, které patří k nejhezčím a nejstarším městům v celém Polsku. Městem protéká řeka Odra, která dělí město na 12 částí a právě odtud pochází jeho přezdívka. V dopoledních hodinách je možno si s průvodcem prohlédnout historickou část města – Tumský ostrov, Staré Město s různobarevnými štítovými domy na náměstí. Po obědě následuje individuální volno s návštěvou vánočních trhů na Solném náměstí a Vratislavském Rynku, kterému dominuje středověká radnice.

Na trzích doporučujeme ochutnat svařené víno, vánoční punč nebo místní specialitu pitný med, grilovaný sýr, různé druhy klobás, pečené kaštany a další speciality. V podvečer odjezd do ČR.

Orientační ceny v Polsku: (Měna – Zlotý = značení PLN), Orientační kurz – 6,606 CZK/PLN v XII/2016)

  • voda 1,5 l - 1,8 PLN, pivo 0,33 l - 2,8 PLN, džus 2 dcl - 3 PLN, káva - 7 PLN, pivo v restauraci - od 5 PLN
  • rychlé občerstvení na adventních trzích  - 5-10 PLN, , jídlo v restauraci  - od 20 PLN, mléčný bar (rychlé občerstvení) -  5–10 PLN, obložená bageta - 7 PLN, jablka 1 kg - 1 - 2 PLN
  • pohlednice - 2,5 PLN, WC - 1 PLN.

Fotografie jsou od našeho klienta p. Ondřeje z r. 2016, p.Jiřího 2016

 

 

OBJEDNEJTE ADVENTNÍ ZÁJEZD ZDE

DALŠÍ FOTKY, OBRÁZKY Z ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ OD NÁS A NAŠICH KLIENTŮ

Wrocław (Vrocvav), německy Breslau, česky Vratislav se nachází v jihozápadní části Polska na řece Odře asi 60km od českých hranic. Prohlídka města začala návštěvou Bastion Ceglarski, což v dřívějších dobách bylo opevnění města s pozorovací věží a kasematy (chodby v opevnění, které sloužily, jako přístup k vojenským zařízením. V 19.stol. došlo k částečné likvidaci vojenského vybavení a hradem. Oblast se přestavěla na procházkový kopec s rozhlednou, kam vede promenáda ze starého města. Zachovala se zde řada třípodlažních kasemat, které sloužily jako sklady nebo během války, jako vojenské nemocnice. V dnešní době podzemní kasematy nejsou veřejnosti přístupné.

Důležité je navštívit ve Vratislavi nejstarší část města Ostrów Tumski (Dómský ostrov) na pravé straně Odry, i když to už vlastně žádný ostrov není, protože bylo jedno rameno Odry v 19.století zasypáno a během let se město rozrostlo i na pravý břeh řeky. Nachází se zde kostel sv. Martina (Kościół św. Marcina) a před jeho západním průčelím byl postaven pomník papeže sv. Jana XXIII. Půjdete-li ulicemi svatého Martina (ul. św. Marcina) a Svatého kříže (ul. Świętokrzyska), tak se dostanete na kostelní náměstí (plac Kościelny), kde je Orphanotropheum(bývalý sirotčinec pro šlechtické děti) ležící vedle gotického kostela sv. Petra a Pavla, dále uprostřed náměstí stojí barokní sloup sv. Jana Nepomuckého, který je vysoký 9,5 metru a je nejvyšším pomníkem J. Nepomuckého na světě. Dále pak gotický kostel sv. Bartoloměje a sv. Kříže (kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja), kde v dolním patře je kostel sv. Bartoloměje a v horním patře kostel sv. Kříže s věží vysokou 69 metrů a nachází se zde i kopie známého „Turínského plátna“(církevní relikvie, o níž se říká, že je plátnem, do kterého bylo po smrti zahaleno tělo Ježíše Krista). Hlavní ulicí ostrova je Katedrální ulice (ul. Katedralna), kolem které je řada historických domů, kde prý bydlel i Mikuláš Koperník a dále i Arcibiskupský palác. Touto ulicí se dostanete na plac Katedralny s Mariánským sloupem a za ním se tyčí původně gotická církevní stavba katedrála sv. Jana Křtitele (katedra św. Jana Chrzciciela). Uvnitř se z gotické doby zachovala románská socha sv. Jana Křtitele (kopie je na severní stěně současného kostela) a krypty v podzemí chrámu. Po válce došlo k renovaci. Nachází se zde druhé největší varhany v Polsku a jedny z největších na světě a pak trojice kaplí na konci katedrály. Prostřední gotická Mariánská kaple (kaplica Mariacka) vlevo od ní (na sever) barokní kaple Kurfiřtská - Božího těla (kaplica Elektorska - Bożego Ciała) a vpravo (na jih) poslední, rovněž barokní kaple sv. Alžběty (kaplica św. Elżbiety). Prohlídku lze zakončit cestou výtahem na severní věž katedrály do výšky 55 metrů nad zemí a odtud je výhled na řeku, ostrovy a staré město. Katedralnou ulicí se dostanete podél severní stěny katedrály k románskému kostelu sv. Jiljí (kościół św. Idziego), který sousedí s kapitulou vratislavské katedrály (dnes Arcidiecézní muzeum, kde je uložena např. Jindřichovská kniha – Księga Henrykowska - latinsky psaná kronika o poměrech ve Slezsku a která mimo jiné obsahuje také větu, která byla jedním z nejstarších zápisů v polštině).

Proti Dómskému ostrovu na levém pobřeží města se nachází  hlavní Tržní náměstí (Rynek) mající rozlohu 3,8 ha, což ho řadí mezi největší historická náměstí v Evropě. Ústí do něj 11 ulic s řadou historických domů. Nejznámější ulicí je Svidnická ulice, která v dávných dobách spojovala Vratislav s Prahou a končila už již zbořené Svidnické brány. Uprostřed náměstí stojí stará a nová radnice, kde sídlí městská rada a bývalé kupecké budovy (Sukienice). V západní části náměstí stojí kontroverzní  skleněná fontána Zřídlo (Zdrój) a známé domy - U Sedmi kurfiřtů, U Modrého slunce, U Zlatého slunce, U Zlatého orla nebo U Gryfů s pětipatrovým štítem. Stará radnice (Stary Ratusz) je asi jedna z nejhezčích radnic v Polsku i v Evropě. Z nejstarší části zvané Konzistoř (Consistorium) se dochovaly podzemní sklepy a v přízemí Měšťanský sál (Sala mieszcańska), kde se setkávali měšťané a zde také volili představitele města (konšely). K radnici byla přistavěna přístavba Praetorium a celá radnice se přejmenovala na Novus Domus. Nad Měšťanský sál byl vystavěn nový Velký sál (Sala Wielka) a věž radnice byla zvýšena na 66 metrů (nachází se zde nejstarší polský zvon z roku 1368). Jižní strana radnice byla rozšířena kamenickou výzdobou jižního průčelí - tří nádherných arkýřů. Byli zde vybudovány vysoké pozdněgotické štíty, přičemž kamenné reliéfy zobrazují život ve Vratislavi a všechna průčelí jsou zdobena různými českými lvy. Ve východním průčelí je hodinový stroj (zegar).

V dnešní radnici bylo otevřeno Muzeum měšťanského umění.V přízemí je zachovalý Měšťanský a Radní sál ze s renesančním portálem, Rychtářský a Soudní sál a pak i kancelář rychtáře. V prvním patře se nachází zmíněný trojlodní Velký sál se síťovou klenbou podepřenou sloupy. Z Velkého sálu vede monumentální portál do sousední klenotnice. Poslední místností je místnost soudní rady.

Prostředkem jižního průčelí se dostanete do sklepení radnice, kde je vyhlášená Svidnická krčma (Piwnica Świdnicka). Říká se, že je to nejstarší vratislavská i polská pivnice. Její jméno se odvozeno od blízkého města Svídnice, z kterého se sem dováželo vyhlášené Svidnické pivo. U vchodu do krčmy jsou sochy opilého tovaryše a rozzuřené mistrové.

 Nová radnice (Nowy Ratusz) je v dnešní době sídlem vratislavského primátora (Prezydent Wrocławia) a městské rady. Pod kancelářemi primátora je vchod do minipivovaru Spiž (Browar Spiż), který je prvním a největší polským minipivovarem, který pro výrobu piva používal český slad a polský chmel a místní pivo se dá koupit pouze zde.