Fotky z výletu na řeckém ostrově Kréta do archeologické lokality Gortyn

Řecko - ostrov Kréta - obrázky z fakultativního výletu do Gortýny (Gortys, Gortyn)

Gortýna (Gortys, Gortyn)

Gortys je jedna z nejznámějších archeologických památek na ostrově Kréta. Kde Gorkys najdete? Nachází se cca 45 kilometrů na jihozápad od krétské metropole Heraklionu tj. na jihu ostrova ve vnitrozemí v rovině Messara a 10 km od městečka Mires, kousek od Mataly. První známky osídlení Gortysu  jsou známy ve formě malých osad asi 9.000 let v minojských dobách. Největšího rozkvětu však Gortys dosáhl v době Římské říše tj kolem roku 68 n. l., kdy se stal hlavním městem Kréty a Libye, protože spadal do stejné římské provincie Kyrenaika, zahrnující celou Krétu a část severní Afriky. V této době se jeho počet blížil k 300 tisícům obyvatel. Podle antických pramenů měl Gortys 10 km v průměru. Gortyn takřka zničilo zemětřesení z roku 796.  V dnešní době lze narazit na kusy sloupů, ruiny či kamenné zdivo na několika hektarech v křovích, u silnice či olivových hájích, prostě všude, ale nejdochovalejší památky najdeme v oploceném areálu. Vstup 4€ byl v r. 2005. Mimo areál si lze též projít zbytky divadla, lázně pro ženy i muže, akropolis, svatyně nebo stadion.

V oploceném areálu Gortys, hned u vstupu, stojí bazilika Agios Titos. Severně od baziliky stojí římský Odeon. Za Odeonem nás cesta zavede k velkému platanu.

Bazilika Agios Titos – bazilika postavená 600 let po Kristu. Je zasvěcena prvnímu krétskému biskupovi, svatému Titovi (Agios Titos).

Dnešní podoba římského Odeonu (Odeion) s kamennými bloky, kde je vytesán Zákoník dorských osadníků, pochází ze 4. století našeho letopočtu, avšak původní Odeon vznikl asi o 800 let dřív (tj. ještě před příchodem Římanů). Odeon dříve sloužil k pořádání koncertů a divadelních představení a liší se od amfiteátru tím, že je zastřešený (respektive dříve byl).

Zákoník dorských osadníků (Gortýnský zákoník ) - byl právním kodexem města Gortys, obsahoval trestní i občanské právo, kde se snad nezapomnělo na žádné trestné činy a na tuto dobu byl velmi pokrokový. Zachovalo se z něj nejvíce ze všech zákonů v Řecku.

Byl napsán krétskou dialektikou ve  stylu psaní bustrofédon - střídavě zleva doprava a obráceně o 18 písmenech tzn. 1 řádek normálně (zleva doprava), 2 řádek zezadu  a 3 řádek normálně atd., také jednotlivé znaky jsou zrcadlově obráceny. Psaní bustrofédon (obracení volů) je odvozen z toho, že dopíše-li se řádek, pero se nepřerušuje, ale obrací zpět, podobně jako tažná zvířata při orbě.

Text obsahuje v zásadě městské a především rodinné a dědické právo jako adopce, majetkové vztahy mezi manželi, rozvod, po rozvodové věci, vztah rodič-dítě, děti narozené po rozvodu, dary mezi manželi, zločiny atd.

Zajímavé jsou také informace o soukromém právu  tj. postavení svobodných osob a otroků z právního hlediska. Otroci a otrokyně, jež sami o sobě neměli nikde žádnou čest, avšak zde měli podobné postavení, jako ostatní (jen nesměli jít na vojnu), tak se na ně vztahovala čest jejich pánů, kteří nad nimi měli kontrolu a chránili je.

Kromě jiného je zde popsáno např. kolik  „staterů“  je povinen zaplatit násilník, když znásilní svobodnou ženu, vdanou ženu, svou manželku, otrokyni, apod. Při znásilnění otrokyně bylo její znásilnění bráno, jako urážka pána a za tu byl viník potrestán.

Vždy byl vyšším trestem potrestán svobodný muž než ženatý.

V zákonech rodinných, kdy žena měla vysoké společenské postavení tak, např. žena si po rozvodu mohla brát vše před manželstvím nebo půlku majetku dědila během manželství po otci.

Tento zákoník můžeme nalézt i  v pařížském Louvru  v počtu 12-ti desek o šířce 9m, které muzeum zakoupilo od prvních francouzských objevitelů.

Diův platan v Gortysu  (strom) - sem podle mytologie unesl Zeus libanonskou princeznu Európu (též Európé- latinsky Europa) dceru týrského krále Agénóra a jeho manželky Télefassy. Podle báje se proměnil v pěkného bílého býčka, aby oklamal svou ženu Héru i Európu a unesl ji na Krétu, kde se proměnil zpět v boha. S Európou měl 3 syny -  Mínoa, Sarpédona, Rhadamantya. Zeus dovolil, aby se Európa provdala za krétského krále Asteria.

 Řecko-Kréta-Gordys, Gortyn-archeologické naleziště    Řecko-Kréta- Gortys, Gortyn- Bazilika Agios Titos   Řecko - Kréta - Gortys, Gortyn - archeologické nalezistě

Další obrázky z Gortysu, Gortynu, ale i z Phaestosu si můžete prohlédnout zde v naší fotogalerii.

 

 
Ubytování na Krétě najdete zde v nejlevnějších nabídkách