Obrázky z města Skadar, Shkodër, Škodra, Scutaria a pevnosti Rozafa z Albánii

Albánie - fakultativní výlet - obrázky města Skadaru

Skadar, Shkodër, Scutari leží 13 km od hranice s Černou Horou na břehu Skadarského jezera v severozápadní části Albánie a je 4 největším městem v zemi. Nad městem se nachází pevnost Rozafa se zbytky hradeb a hradu, který byl vystaven nad městem pro jeho ochranu. Ve městě Škodra (Skadar) se nachází např. Bílá mešita Ebu Bekera, Katedrála Svatého Štěpána, Ortodoxní katedrála a jiné. Obrázky jsou z města Skadar, Shkodër, Škodra, Scutari a pevnosti Rozafa.