Obrázky z fakultativního výletu do Dubrovníku pořádaného z Černé Hory

Černá hora - fakultativní výlet - obrázky z Dubrovníku

Obrázky z chorvatského starobylého města a zároveň turistického letoviska Dubrovník, které je od r.1979 zapsáno na seznamu dědictví UNESCO. Toto město, jako řada dalších měst zažila nejen zemětřesení ve středomoří, ale bohužel i pohromu občanské války v 90.letech, kdy město bylo bombardováno a řada památek zničena či poškozena. Kromě řady domů na hlavní třídě, tento osud potkal i pevnost Lovrijenac nebo-li pevnost svatého Vavřince, též místními nazývaná „Dubrovnický Gibraltar“, která je součástí městského opevnění (viz obr.).

 

Obrázky z Dubrovníku