Fotkyz výletu do Pafosu a Petra tou Romiou na JIžním Kypru

KYPR - Jižní Kypr - obrázky z výletu do Pafosu a Petra tou Romiou

Obrázky z Pafosu a Petra tou Romiou  

Archeologický park v Pafosu je významné a zachovalé starověké město. Mozaiky ve starém Pafosu jsou zapsané na Seznamu památek UNESCO. Nejznámější jsou zde mozaiky, které najdete v domě Dionýsově, Theseově a Orfeově. Mozaiky jsou z 2. a 5. Století n. l. a objevil je v r. 1962 místní farmář.  Místní dominantou je maják tyčící se na nejvyšším vrcholku okrsku.

Asi 25km od Pafosu směrem na Lemesos je Petra tou Romiou (římská říčka či Afoditina skála) - skály tyčící se z moře, kde se podle mytologie zrodila z mořské pěny bohyně Afrodita .