Jak nakupovat zájezd u Evatouru

Jak nakupovat

Vyberte si z naší nabídky jakoukoliv službu (zájezd či cokoliv jiného) dle Vašich požadavků.

Vyberte si službu (např. zájezd), která přesně odpovídá Vašim požadavkům. Pokud nastane situace, že Vámi vybraná služba (např. zájezd) bude již obsazen, budeme Vás kontaktovat a nabídneme např. zájezd co nejvíce podobný Vaší původní objednávce. V některých případech, kdy si klient provede rezervaci sám přes rezervační rozhraní zastupované společnosti odpoví mu přímo tato společnost.

Vyplňte objednávkový formulář a odešlete jej (vyplnění je nezávazné do doby podepsání smlouvy). Po vybrání Vámi zvolené služby (např. zájezdu) vyplníte objednávkový formulář. Abychom Vás mohli kontaktovat včas, žádáme Vás při vyplňování tohoto formuláře o pozornost při správném vyplňování e-mailové adresy a telefonního čísla, na kterém Vás zastihneme.

Vyčkejte na naší telefonickou event. elektonickou odpověď. Budeme Vás kontaktovat ještě tentýž den. Pokud si službu (např. zájezd) objednáte po pracovní době, kontaktujeme Vás druhý den. Po obdržení vaší elektronické objednávky CA EVA TOUR ověří obsazenost vámi zvolené služby (např. zájezdu) u partnera (např. u cestovní kanceláře) a automaticky provede rezervaci. V případě, úspěšné rezervace, se s vámi telefonicky či elektronicky domluví na způsobu předání (e-mail, fax, pošta) potřebných dokumentů (např. smlouvy o zájezdu). V případě, že rezervace nebude úspěšná, budete o tomto informováni opět telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sms.

V případě vyřizování Vaší objednávky v sezónní špičce, Vás žádáme o strpení, jelikož v této době jsou rezervační systémy našich partnerů (např. cestovních kanceláří) velmi vytížené a potřebná doba k vyřízení objednávky se tak může značně prodloužit. V případě zájezdů typu „last minute“, tyto vyřizujeme přednostně.

Doručené dokumenty (např. smlouva o zájezdu a všeobecné podmínky) si řádně přečtěte a podepište.
V případě zájezdů - spolu s předvyplněnou smlouvou o zájezdu Vám zašleme i pokyny, jak smlouvu správně doplnit. Poté nám vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu, spolu s dokladem o zaplacení zašlete zpět do CA EVA TOUR a to opět buď e-mailem, faxem, nebo poštou.
Příslušná částka za službu (např. zájezd) musí být poukázána na číslo účtu: Raiffeisen Bank - 1490711001/5500 nebo na účet v Komerční bance 43-7534560207/0100

CA EVA TOUR Vás opět kontaktuje a potvrdí doručení platby (v případě zájezdů - smlouvy o zájezdu s dokladem).
V případě zájezdů Vás po doručení smlouvy o zájezdu i s dokladem o zaplacení Vás naši zaměstanci opět kontaktují - telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím sms a potvrdí doručení těchto náležitostí. Upozorňujeme, že pro závaznou rezervaci je nutné uhradit 50% z celkové ceny zájezdu. Zbylých 50% doplatíte dle podmínek dané cestovní kanceláře před vašim nástupem na zájezd. V případě zakoupení zájezdu "Last minute" v době kratší než jeden měsíc před odjezdem, je nutné uhradit celou částku jednorázově spolu s podepsáním smlouvy o zájezdu.

Nejpozději 3 dny před odjezdem dostanete na Vámi uvedenou adresu informace k odbavení.

Možnosti platby:
Platbu, tedy částku (uvedenou např. ve smlouvě o zájezdu, na rezervaci letenky, atd.), provádí zákazník několika způsoby a to:

- složením hotovosti přímo na pobočce cestovní agentury EVA TOUR
- složením hotovosti v bance,
- převodem z účtu na účet,
- platbou přes internet (Internet banking)
- složenkou typu C
- popř. na fakturu

Cestovní agentura EVA TOUR zároveň klientovi přidělí variabilní symbol, který musí být na platbě uveden.

Čísla účtů: - Raiffeisen Bank 1490711001/5500

               - Komerční banka 43-7534560207/0100