Obchodní podmínky Eva tour

Obchodní podmínky Eva tour

 Obchodní podmínky


I. úvod
Cestovní agentura EVA TOUR s.r.o. (dále jen CA, CA EVA TOUR), s provozovnou Praha 8 - Palmovka, Sokolovská 184, je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny námi nabízené subjekty mají řádné platné oprávnění k podnikání (CK, pojišťovna atd.). CA nabízí přehledný internetový obchod denně aktualizovaných zájezdů, kde si zákazník na základě svých požadavků vybere zájezd a poté vyplní objednávkový formulář, který však není závazný do doby zaplacení.

II. cena
Cena zájezdu obsahuje, pokud není uvedeno jinak, ubytování, příslušné stravování, dopravu v případě letecké dopravy letištní a bezpečností taxu, pojištění proti úpadku CK, popř. pojištění léčebných výloh do zahraničí V ceně není zahrnuta v případě určitých destinací vízum a komplexní cestovní pojištění. Podle zákona o cestovním ruchu jsou již v letní sezóně 2010 "LAST MINUTE"- ceny uvedeny vč. všech poplatků ( letištní a bezpečnostní taxa+palivový příplatek či jiné příplatky. Většinou však v ceně není zahrnuto cestovní pojištění. Ceny CA jsou shodné s cenami zastupovaných cestovních kanceláří, včetně slev a věrnostních programů. CA získává provize přímo od svých partnerů, to znamená, že cena zájezdu se zprostředkováním CA nenavyšuje. Toto neplatí u některých služeb, kde si CA EVA TOUR účtuje servisní poplatek (letenky, víza, železniční jízdenky, některé autobusové jízdenky či jiné služby na "zakázku").
Ceny jiných služeb než je zájezd mají vždy uvedeno, co je v ceně zahrnuto.

III. objednávka
Na základě objednávky, která obsahuje všechny náležitosti, provede CA rezervaci objednaného zájezdu. V případě, neúspěšnosti rezervace CA o tomto neprodleně informuje zákazníka a současně nabídne jinou alternativu. V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, popřípadě elektronicky emailem. Toto neplatí v případě, že si zákazník provede sám rezervaci přes rezervační rozhraní zastupované společnosti.

IV. cestovní smlouva
Po potvrzení rezervace je zákazníkovi poslána (faxem, emailem, nebo poštou) cestovní smlouva. Společně se smlouvou jsou zákazníkovi zaslány pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo celé částky. Podepsanou cestovní smlouvu spolu s dokladem o zaplacení zákazník obratem zašle zpět do cestovní agentury EVA TOUR. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA nezodpovídá za následky zpožděné platby. Po doručení všech těchto náležitostí bude zákazník kontaktován a bude potvrzeno doručení cestovní smlouvy s dokladem o zaplacení.
Cestovní smlouva se uzavírá vždy s konkrétním touroperátorem a vždy platí jeho všeobecné podmínky.

V. platba
Platba za zájezd se zpravidla dělí na zálohu a doplatek v poměru 50/50. Záloha je splatná v den podpisu smlouvy, s tím, že doplatek je povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před dnem čerpání služby. V případě zájezdů "Last Moment" a zájezdů objednaných méně než 30 dní před uskutečněním zájezdu platí zákazník vždy celou cenu zájezdu. V případě placení zálohy i doplatku hotově na pobočkách CA, EVA TOUR vystavuje doklad na platbu . V případě, že platba probíhá převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky nebo poštovní poukázkou. CA EVA TOUR nevystavuje žádné doklady o zaplacení - pro tento účel slouží výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou nebo poštou.

VI. doklady
Potřebné doklady - vouchery, letenky, odjezdové informace apod. obdrží zákazník od cestovní agentury EVA TOUR nebo příslušné CK ev. jiného subjektu. Pokyny na cestu CK zasílají nejpozději 3 dny před odjezdem.

VII. zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů (zájezdy na zakázku, neobvyklé destinace apod.) je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je cestovní agentura EVA TOUR oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VIII. práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
- na poskytnutí sjednaných služeb
- být seznámen s případnými změnami programu, rozsahu a ceny služeb
- kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s povinností uhradit storno poplatky dle storno podmínek příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.

Zákazník je povinen:
- uhradit sjednanou cenu služby dle bodu V.
- poskytnout CA EVA TOUR nezbytnou součinnost pro realizaci služeb.
- řídit se pokyny a informacemi CA EVA TOUR
 
IX. odmítnutí objednávky
CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné nebo neúplné, popř. rozporuplné a nepřesné údaje a není možno na jejich základě provést rezervaci nebo chybějící informace ověřit. CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně posílá nesprávné, nepravdivé nebo neúplné objednávky. Totéž se vztahuje na nezaplacení zálohy nebo nevrácení podepsané cestovní smlouvy bez udání důvodu.

X.
CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v informacích o zájezdu, které mohou vzniknout při ručním přepisu do databáze serveru, za závazné se považují jen údaje uvedené v cestovní smlouvě.

XI.
Všechny služby (např. zájezdy, letenky, cestovní pojištění, prodej vstupenek,atd.) zprostředkované cestovní agenturou EVA TOUR se řídí všeobecnými podmínkami daných podnikatelských subjektů.

XII. souhlas se zpracováním osobních dat
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě, zpracovala CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA k obchodním účelům. Tento souhlas se rovněž vztahuje na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněni pouze zaměstnancům a dále osobám, které jsou oprávněny služby cestovní agentury EVA TOUR s.r.o. se sídlem Praha 8 - Palmovka, Novákových 12, PSČ: 180 00, IČ:64572251 poskytovat.

Mimosoudní řešení sporů:

•Mimosoudní řešení sporů (ADR) ČOI - https://adr.coi.cz/cs 

•Mimosoudní řešení sporů (ODR) - https://webgate.ec.europa.eu/odr

•evatour@evatour.cz