Fotografie z fakultativního výletu do bulharského starého města Sozopol

Bulharsko - Sozopol - staré město

Letovisko Sozopol se nachází cca 32 km jižně od Burgasu. Sozopol se skládá stejně, jako Nesebar (Nessebar) ze dvou částí a to ze „Starého Sozopolu “ ležícího na skalnatém poloostrově a „Novým Sozopolem“, který je na pevnině. Oba jsou spojeny širokým písečným náspem.

První písemné záznamy o Sozopolu pochází z počátku 7.století př.n.l., kdy byl známým obchodním, přístavním a správním centrem. Byl znám pod jménem Apollonia nebo Apollonia Pontika, podle řeckého boha Apollóna - patrona města. Na konci 4.století byl přejmenován na Sozopolis. Stejně, jako všechna přístavní města, byl i Sozopol napadán piráty, Turky či jinými nájezdníky a proto byly kolem města vystaveny hradby.

Podíváme-li se na mapu Sozopolu, pak hned poznáme starou část Sozopolu. Tvoří je křivolaké úzké uličky s původními starými černomořskými domy z 18. a 19. stol. Spodek domu tvoří kamenná podezdívka na níž jsou postavena dřevěná patra. Domy jsou nalepeny jeden na druhém. Bohužel stejně, jako ve starém Nesebaru je řada domů využita pro komerční účely, jako obchody, krámy, restaurace či kavárny na útesech, ovšem s krásnými panoramaty.

Nejznámějšími památkou je dřevěný kostel Sv. panny (Svaté Blahorodičky - Sveta Bogorodica) z 15. stol. je nízká budova, jejíž východní část je navíc zcela zapuštěna do země, vedle které se nachází starý fíkovník. Uvnitř kostela jsou náboženské ikonyči vyřezávaná kazatelna a biskupský trůn.

Chrám Svatého Cyrila a Metoděje (Sv.Kiril i Metodij) je jednolodní budova se zaoblením a polokruhovou klenbou pocházející z roku 1888-89. Od roku 1961 se z kostela stalo archeologické muzeum, známé i díky vyřezávaném dřevěnému ikonostasu (stěně s průchody,která odděluje oltářní prostor chrámu od prostoru pro laiky), který pochází ze zbořeného kostela sv.Jana Bohoslovce (Sv.Joan Bogoslow).

Nejblíže přístavu na kraji parku se nachází kostel Svatého Zosima, který byl postaven v roce 1857 na troskách středověkého kostela. Byl pojmenován podle svatého Zosima (mučedník žijící v Apollonii), který je nyní patronem města.

Nedaleko malého rybářského přístavu se nachází písčitá s pozvolným vstupem do moře.  

Dovolená v Bulharsku zde v nejlevnějších nabídkách včetně last minute.

Nabízíme zájezdy od cca 300 cestovních kanceláří s odletem z ČR, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska za stejné ceny a slevy. Sleva first minute (sleva za včasný nákup), last minute (na poslední chvíli), slevy pro seniory 55+, dovolená s dětmi zdarma a řada dalších slev a výhod.