Pravidelná doprava z ČR do Chorvatska - Stornopodmínky a přepravní podmínky. Zastávka autobusu v Chorvatsku.

Autobusová pravidelná doprava do Chorvatska - Přepravní podmínky a stornopodmínky

Přepravní podmínky a stornopodmínky pro rok 2018.

Autobusová doprava do Chorvatska - Jadranexpres - provozujeme moderními zájezdovými autobusy, které jsou vybaveny WC, klimatizací/topením, televizí, DVD, GPS a v průběhu cesty o přestávkách si lze zakoupit občerstvení.  Wi-Fi a zásuvky 220V, případně zásuvky USB 5V v autobusech jsou doplňkové služby a dopravní společnost negarantuje jejich dostupnost ve všech autobusech.
Dopravní společnost si vyhrazuje právo zajistit přepravu cestujících také jinými autobusy stejné či lepší výbavy od smluvních dopravců a to v případech posilových spojů, přetížených termínů nebo v případech technické či jiné odstávky autobusů naší společnosti.
Časy odjezdů z Chorvatska, které jsou uvedeny v jízdním řádu jsou orientační a jsou závislé vždy na dopravní situaci. Čas odjezdu z výchozí stanice zůstává vždy stejný. Autobus nikdy neprojíždí daná nástupní místa dříve než v uvedený či oznámený čas.
Odjezd z Chorvatska je oznámen pomocí SMS zprávy v pátek a to do 20.00hod. Klient je povinen potvrdit přijatou SMS - např. „Potvrzuji. Nováková“.
Pro zastávky, ve kterých je v jízdním řádu čas uveden (při většině jízd tento čas platí), ale může být změněn výše uvedenou SMS zprávou a proto je nutné, aby měli cestující v den před odjezdem a v den odjezdu mobilní telefon nabitý a zapnutý.
V důsledku dopravních špiček nebo jiných dopravních komplikací může dojít ke zpoždění, jehož důsledkem je posunutý čas odjezdu a proto je nutné s touto možností počítat. Cestující jsou vždy včas informováni SMS zprávou a to v případě nějaké změny nebo předpokládá-li se zpoždění, které je větší než 15minut.
Dispečink je vždy přesně informován online GPS systémem o poloze autobusu v Chorvatsku a klient si může telefonicky ověřit jeho polohu na čísle +420 602 287 392.
Vzhledem k různým nástupním/výstupním místům v ČR lze měnit cestu a to při obou směrech jízdy. Ve zcela výjimečných případech je nutné počítat i s možností přestupu do jiných autobusů v průběhu cesty. Všechny tyto provozní záležitosti jsou řešeny operativně tj. těsně před odjezdem a to vždy s ohledem na dopravní situaci, počet nástupních a výstupních míst. Toto vše podřizujeme nárokům na co nejpříjemnější cestování a pohodlí klientů.
Lze přepravovat zavazadla do 20kg na osobu, která přepravujeme zdarma. Případná nadváha zavazadla se nedá připlatit. Kola a zvířata nepřepravujeme a dále i velmi rozměrná, neskladná zavazadla.
Každé dítě musí mít zaplaceno vlastní místo k sezení bez ohledu na věk.

Stornopodmínky:
do 30dnů před odjezdem 10%,
od 30 do 5dnů před odjezdem 50%,
v době kratší než 5 dnů před odjezdem činí storno 100% z ceny dopravy.
U obousměrné dopravy je směrodatné datum první jízdy.

Cena dopravy:

Cena dopravy je stejná pro všechna nástupní a výstupní místa a je uvedena na internetových stránkách. Obousměrná (zpáteční) doprava může být objednána pro jízdy v rozmezí minimálně jednoho týdne a  proto ji nelze objednat pro jízdy tam i zpět na stejný víkend.

Rozšířené přepravní podmínky autobusové dopravy Jadranexpres 2018

Práva a povinnosti dopravce:

Přijetím objednávky se dopravce zavazuje zajistit přepravu cestujícího z nástupní stanice do cílové stanice. Cestujícímu nevzniká právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce (např. z důvodu dopravní nehody, neprůjezdné dálnice, špatného počasí, kalamity nebo jiné nepředvídatelné události). Dopravce si v případě nutnosti vyhrazuje právo na použití náhradního autobusu

Práva a povinnosti cestujícího:

Odesláním Objednávky dopravy a zaplacením jízdného cestující souhlasí se těmito Smluvními přepravními podmínkami a uděluje dopravci souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
Cestující je povinen se při obdržení jízdenky přesvědčit, zda mu byla vystavena podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na jízdence se bude postupovat podle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci.
Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování celních a pasových předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí a je povinen podrobit se případným celním nebo jiným administrativním předpisům, které se týkají jeho  zavazadel. V případě, že cestujícímu policejní nebo celní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části, nebo jinou náhradu.
Cestující je povinen uhradit případné náklady, které dopravci vznikly v důsledku porušení uvedených předpisů ze strany cestujícího.
Pokud se cestující nedostaví k odjezdu včas, nemá právo na vrácení jízdného.
Za nevyužitou nebo jen částečně využitou jízdenku se jízdné nevrací.
Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodu, který vznikl na straně dopravce.
Cestující je povinen při usazování v autobuse respektovat pokyny řidiče.
Cestující bere na vědomí, že dopravce nenabízí k prodeji konkrétní místa v autobuse a že požadavky na konkrétní místa k sezení nejsou pro dopravce závazné.
Cestující může být z přepravy vyloučen, pokud přes upozornění:
- ve vozidle kouří, nadměrně konzumuje alkohol nebo omamné či jiné psychotropní látky, chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo jinak obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem a pod., obtěžuje ostatní cestující
- znečišťuje vozidlo nebo prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním
- poškozuje vozidlo nebo prostory a zařízení pro cestující
- nedodržuje přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky nebo pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem nebo řidiče.
Cestující, který byl z výše uvedených důvodů vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného.

Přeprava osob a zvířat:

Cestující je povinen být během celé jízdy připoután, pokud je jeho sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem.
V případě, že se cestující rozhodne použít za jízdy WC, činí tak na své riziko s vědomím, že je jeho povinností být připoután.
Autosedačka není dle silničního zákona povinná pro přepravu dětí v autobuse.
Dopravce není povinen zajistit asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová.
Děti do 15 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospělých osob. Pokud dospělá osoba není rodičem, doporučuje se dítě vybavit vyplněnou plnou mocí.
Přeprava zvířat je zakázána.
Přestávky v průběhu cesty, jejich interval a délku určuje řidič a jsou závislé na časovém rozvrhu linky. Cestující je povinen vrátit se v případě přestávky do konce doby vymezené řidičem. Pokud po ukončení přestávky nenastoupí cestu, nenáleží mu žádná náhrada škody nebo jiná kompenzace.

Přeprava zavazadel:

Za ruční zavazadla jsou považována ta zavazadla, která jsou snadno přenosná, lze je umístit na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech max. 15 x 25 x 35 cm. Ruční zavazadla nesmí poškozovat zařízení vozidla. Za ruční zavazadla v průběhu cesty odpovídá cestující.
Každý cestující je povinen označit si svá zavazadla ukládaná do úložného prostoru svým jménem, příjmením, telefonním číslem, nástupním a výstupním místem.
Cestující je povinen upozornit řidiče na zavazadla, která chce uložit do zavazadlového prostoru.
V zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, se nedoporučuje ponechávat křehké nebo cenné věci, doklady a elektroniku. Dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí. Maximální možná hodnota zavazadel včetně jejich obsahu pro případné kompenzace je 5.000Kč/osoba.
Cestující je odpovědný za překládku svých zavazadel při případném přestupu a za jejich zpětné naložení při celní kontrole.
Kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Kočárky či invalidní vozíky musí být složeny.
V autobuse není možné přepravovat zavazadla:
- která svou povahou mohou ohrozit bezpečnost cestujících či poškodit ostatní zavazadla
- jejichž hmotnost celkem přesahuje na osobu 20 kg
Přeprava nebezpečných látek a předmětů (nezabezpečené zbraně bez příslušných povolení, výbušniny, psychotropní a omamné látky apod.) je zakázána.
Dopravce neručí za věci zapomenuté ve vozidlech.
Přeprava zásilek a nedoprovázených zavazadel není možná.

Odpovědnost dopravce za cestovní zavazadla přijatá k přepravě a náhrada škody:

Zápis o ztrátě, odcizení, či poškození zavazadel musí být cestujícím u řidiče vyžadován ihned po příjezdu do cílové stanice. Řidič je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu zavazadla písemně v zápisu potvrdit.
Kopie tohoto zápisu spolu s kopií dokladu o přepravě musí být písemně zaslány nejpozději do 2 měsíců od události na adresu Jadranexpres, případně emailem na info@jadranexpres.cz.
Dopravce neodpovídá za poškození přepravovaného cestovního zavazadla, jestliže:
- obal neodpovídá povaze přepravované věci
- nastaly dopravcem neovlivnitelné okolnosti jako živelné pohromy či jednání třetích osob
- k poškození došlo jednáním jiného cestujícího

 

Zastávky autobusu v Chorvatsku při cestě z Prahy do Chorvatska:
Maslenice (mýtnice), Posedarje (mýtnice), Zadar, Bibinje, Sukošan, Sv.Petar na Moru, Turanj, Sv.Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Tisno (odbočka), Murter (odbočka), Vodice, Šibenik, Brodarica, Žaborič, Grebaštica, Primošten, Rogoznica Marina, Poljica, Trogir, Kaštel Stafilič, Split, Podstrana (Grljevac), Podstrana(Grbavac), Podstrana (Mutogras), Jesenice (Krilo) Jesenice (Suhi Potok), Dugi Rat, Duče Luka, Duče Rogac, Omiš, Omiš(Nemira), Staniči, Čelina, Ruskamen, Lokva Rogoznica, Medici, Mimice, Marušiči, Pisak, Brela (Šampion), Brela (Kričak), Baška Voda, Baško Polje, Promajna, Krvavica, Makarská, Tučepi, Podgora Drašnice, Igrane, Živogošče, Mala Duba, Blato (odbočka), Blato (kemp DOLE), Blato(kemp BOBAN), Drvenik, Mali Drvenik, Zaostrog Podaca(Kapeč), Podaca, Brist, Gradac.

Zastávky autobusu v Chorvatsku při cestě z Chorvatska do Prahy:
18:00 Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog, Drvenik, Živogošče, Igrane, Drašnice, Podgora, Tučepi, Makarská, Promajna, Baška Voda, Brela (Kričak), Pisak, Mimice, Lokva Rogoznica, Ruskamen, Staniči, Omiš, Duče Luka, Dugi Rat, Jesenice(Suhi Potok), Podstrana (Grbavac), Split, Trogir, Rogoznica, Primošten, Šibenik, Vodice, Tribunj (Vodice), Murter(odbočka), Tisno (odbočka),Pirovac, Pakoštane, Biograd na Moru, Sv.Filip i Jakov, Sv.Petar na Moru, Sukošan, Bibinje, Zadar, Maslenice (mýtnice).

Kromě pravidelné kyvadlové dopravy do Chorvatska nabízíme zájezdy od cca 300 cestovních kanceláří autobusovou dopravou, ale i s odletem z ČR, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. Naše ceny včetně slev (včasný nákup, last minute, děti zdarma, senior pobyty 55+ atd.) jsou stejné, jako inzerují pořádající cestovní kanceláře . Obrázky z ubytování a z fakultativních výletů z destinací od nás a našich klientů.