Program zaměstnaneckých výhod

Benefity od Sodexho pass, Benefit a.s., Benefit Management s.r.o., Edenred a od zaměstnavatele

 Všeobecné podmínky pro příjem poukázek

LZE POUŽÍT POUZE A JEN NA ZÁJEZDY. NA LETENKY, POJIŠTĚNÍ, VSTUPENKY BENEFITY NEBEREME.

SodexhoPass, FlexiPass, Le Cheque Dejeuner(Edenred),
u cestovních kanceláří a naší agentury 
 • Poukázky je možno uplatnit na celkovou nabídku zájezdů z katalogů cestovní kanceláře (CK) za katalogovou nabídku a to do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% ze základní ceny zájezdu na jednu cestovní smlouvu.
 • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a lze je použít pouze do data platnosti.
 • Poukázky nelze směnit za hotovost ani v případě storna zájezdu, kdy je nutno zvolit jiný zájezd či službu. 
 • Platbu poukázkami je nutno hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
 • Poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu ne však na doplňkové služby a příplatky.
 • Z hodnoty poukázek nelze uplatnit žádné slevy.
 • ePASS - Uplatněte Vaše benefiční konto na naši nabídku zájezdů do výše 40% ze základní ceny zájezdu bez příplatků max.však do 20 000 Kč /rok. V případě úhrady kratší než 3 měsíce před nástupem na dovolenou je úhrada řešena dle domluvy. Chcete-li využít úhradu zájezdu benefitama vyšší než 40% z ceny zájezdu, pak si může Eva tour účtovat servisní poplatek ve výši 10% z této částky.
  • Převyšuje-li platba zájezdu výši kreditu, doplatek je nutno hradit hotově či převodem cestovní agentuře Eva tour
  • Připsané benefity při stornu zájezdu nelze vracet klientovi, ale využít pouze na úhradu jiného zájezdu či služby
 
     Podmínky pro vámi vybranou dovolenou, kde  lze čerpat  příspěvek od  zaměstnavatele
 • Příspěvek od zaměstnavatele – vystavíme fakturu
 • K vystavení faktury potřebujeme dodat – přesný název společnosti, adresu, IČO, eventuelně objednávku od zaměstnavatele s již zmíněnými údaji
 • V případě, že zájezd bude zrušen a nebude za něj zvolen jiný zájezd či jiná služba – vyfakturovaná částka se vrací dle zákona zaměstnavateli
              
                    Všeobecné podmínky pro čerpání  benefitů – spolupracujeme se společností Benefity a.s.
 • Uplatněte Vaše benefiční konto na naši nabídku zájezdů do výše 40% ze základní ceny zájezdu bez příplatků max.však do 20 000 Kč /rok. V případě úhrady kratší než 3 měsíce před nástupem na dovolenou je úhrada řešena dle domluvy. Chcete-li využít úhradu zájezdu benefitama vyšší než 40% z ceny zájezdu, pak si může Eva tour účtovat servisní poplatek ve výši 10% z této částky.
 • Převyšuje-li platba zájezdu výši kreditu, doplatek je nutno hradit hotově či převodem cestovní agentuře Eva tour
 • Připsané benefity při stornu zájezdu nelze vracet klientovi, ale využít pouze na úhradu jiného zájezdu či služby
 • Klient musí Eva touru k využití benefitu nahlásit následující údaje: číslo karty, 2 - náhodně vybraná čísla z 10-ti místného PIN kódu, který vygeneruje program u cestovní agentury Eva tour (CA ET) a autorizovanou částku v Kč, která bude hrazena z jeho bodového konta.
 • CA ET vám předá nebo přepošle potvrzenou "Autorizaci", jako doklad o vámi čerpaném benefitu.

           eobecné podmínky pro čerpání benefitů - spolupracujeme se společností Benefit Management s.r.o. 

 • Uplatněte Vaše benefiční konto na naši nabídku zájezdů do výše 40% ze základní ceny zájezdu bez příplatků max.však do 20 000 Kč /rok. V případě úhrady kratší než 3 měsíce před nástupem na dovolenou je úhrada řešena dle domluvy. Chcete-li využít úhradu zájezdu benefitama vyšší než 40% z ceny zájezdu, pak si může Eva tour účtovat servisní poplatek ve výši 10% z této částky.
 • Převyšuje-li platba zájezdu výši kreditu, doplatek je nutno hradit hotově či převodem cestovní agentuře Eva tour
 • Připsané benefity při stornu zájezdu nelze vracet klientovi, ale využít pouze na úhradu jiného zájezdu či služby
 • Klient musí Eva touru k využití benefitu nahlásit následující údaje (nemusí kartu fyzicky předkládat): číslo karty, klient nahlásí 6-místný číselný kód, který mu přijde na mobil po našem přihlášení se do systému,      autorizovanou částku v Kč, která bude hrazena z jeho bodového konta.
 • Klient též může Eva touru k využití benefitu ukázat provedenou „Objednávku“  v mobilní aplikaci Benefit Plus nebo zaslat vytištěnou „Objednávku“ či ve formě zobrazení „Objednávky“ v SMS zprávě. Zaměstnanec  do  „Objednávky“  píše, že chce využít  Benefity u společnosti Eva tour s.r.o,  vypíše částku, kterou chce uplatnit ev. za jaký zájezd. Doporučuje informovat  Eva tour o provedení objednávky. Nebude-li tak učiněno, nic se neděje,  protože Vámi vyplněná „Objednávka“  k nám přijde e-mailem  přímo od  společnosti  Benefit Management s.r.o.  a v  tento moment už se o nic nestaráte a Vaše „benefity“  řeší  Eva tour s poskytovatelem programu Benefit Plus.

 

Všeobecné podmínky pro čerpání benefitů -

spolupracujeme se společností Edenred CZ s.r.o.-E-Ticket           

 • Uplatněte Vaše benefiční konto na naši nabídku zájezdů do výše 40% ze základní ceny zájezdu bez příplatků. V případě úhrady kratší než 2měsíce před nástupem na dovolenou je úhrada řešena dle domluvy. Chcete-li využít úhradu zájezdu benefitama vyšší než 40% z ceny zájezdu, pak si může Eva tour účtovat servisní poplatek ve výši 10% z této částky.
 • Převyšuje-li platba zájezdu výši kreditu, doplatek je nutno hradit hotově či převodem cestovní agentuře Eva tour
 • Klient si v programu Cafeteria Software - Benefity Cafe – objedná zájezd u Eva tour s.r.o., cestovní agentura, kde mu přijde do zadané e-mailové adresy E-Ticket s vygenerovaným 6-ti místným kódem (kombinace čísel a písmen)
 • Objednavatel kontaktuje Eva tour a pomocí tohoto kódu hradí vybraný zájezd
 • Připsané benefity při stornu zájezdu nelze vracet klientovi, ale využít pouze na úhradu jiného zájezdu či služby